Opis czasopisma

Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja  to miejsce wieloobszarowego myślenia o edukacji, zarówno o jej aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Głównym zadaniem czasopisma jest animacja dialogu między przedstawicielami nauk społecznych i nauk humanistycznych, zwłaszcza zajmującymi się filozofią wychowania, którzy badają procesy i instytucje edukacyjne z perspektyw różnych dyscyplin i prezentują zróżnicowane orientacje teoretyczne.

Tom 23 Nr 1(89) (2021)

Opublikowane: wrz 10, 2021

Wyświetl wszystkie numery