Główna osoba do kontaktu

Sekretarz Redakcji Dr Anna Bilon-Piórko
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Wsparcie techniczne

Dorota Siwecka