REDAKTOR NACZELNY:  

Tomasz ZARĘBSKI, Uniwersytet Dolnośląski DSW 

SEKRETARZ REDAKCJI: 

Anna ANDREJÓW-KUBÓW, Uniwersytet Dolnośląski DSW 

KOMITET REDAKCYJNY:  

Anna BILON-PIÓRKO, Uniwersytet Dolnośląski DSW

Anna KARŁYK-ĆWIK, Uniwersytet Dolnośląski DSW

Ewa KURANTOWICZ, Uniwersytet Dolnośląski DSW

Maria REUT, Uniwersytet Dolnośląski DSW

Marcin STARNAWSKI, Uniwersytet Dolnośląski DSW

Jolanta ZWIERNIK, Uniwersytet Dolnośląski DSW

REDAKTOR TECHNICZNY: 

Wojciech SIERŻĘGA 

REDAKCJA JĘZYKOWA:

Agnieszka HEIDINGER (język polski)

Jonathan BEC (język angielski)

Matthew BASTOCK (język angielski)

RADA NAUKOWA:

Michel ALHADEFF-JONES, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria

Ingela BERGMO- PRVULOVIC, Uniwersyet w Jönköping, Szwecja

Maria CZEREPANIAK-WALCZAK, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Rob EVANS, badacz niezależny (wcześniej: Uniwersytet w Magdeburgu, Niemcy)

Ted FLEMING, Maynooth University, Irlandia

Paula GUIMARĀES, Uniwersytet Lizboński, Portugalia

Dorota KLUS-STAŃSKA, Uniwersytet Gdański, Polska 

Zbigniew KWIECIŃSKI, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Polska, (Profesor Emeritus)

Maria MENDEL, Uniwersytet Gdański, Polska

Paweł RUDNICKI, Uniwersytet Dolnośląski DSW, Polska

Fadi SKEIKER, Uniwersytet Fordham, NY, USA

Tomasz SZKUDLAREK, Uniwersytet Gdański, Polska

Bogusław ŚLIWERSKI, Uniwersytet Łódzki, Polska

Danuta URBANIAK-ZAJĄC, Uniwersytet Łódzki, Polska

Simon WARREN, Uniwersytet w Roskilde, Dania

Linden WEST, Universytet Christ Church Canterbury, UK 

Rafał WŁODARCZYK, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Georg K. ZARIFIS, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Grecja