REDAKTOR NACZELNY:  

Tomasz ZARĘBSKI, Dolnośląska Szkoła Wyższa 

SEKRETARZ REDAKCJI: 

Anna ANDREJÓW-KUBÓW, Dolnośląska Szkoła Wyższa 

KOMITET REDAKCYJNY:  

Anna BILON-PIÓRKO, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Anna KARŁYK-ĆWIK, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Ewa KURANTOWICZ, Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Maria REUT, Dolnośląska Szkoła Wyższa 

Marcin STARNAWSKI, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jolanta ZWIERNIK, Dolmośląska Szkoła Wyższa 

REDAKTOR TECHNICZNY: 

Wojciech SIERŻĘGA 

REDAKCJA JĘZYKOWA:

Agnieszka HEIDINGER (język polski)

Matthew BASTOCK (język angielski)

RADA NAUKOWA:

Michel ALHADEFF-JONES, Uniwersytet we Fryburgu, Szwajcaria

Ingela BERGMO- PRVULOVIC, Uniwersyet w Jönköping, Szwecja

Maria CZEREPANIAK-WALCZAK, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Rob EVANS, badacz niezależny (wcześniej: Uniwersytet w Magdeburgu, Niemcy)

Ted FLEMING, Maynooth University, Irlandia

Paula GUIMARĀES, Uniwersytet Lizboński, Portugalia

Dorota KLUS-STAŃSKA, Uniwersytet Gdański, Polska 

Zbigniew KWIECIŃSKI, Dolośląska Szkoła Wyższa, Polska, (Profesor Emeritus)

Maria MENDEL, Uniwersytet Gdański, Polska

Paweł RUDNICKI, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Polska

Fadi SKEIKER, University of the Arts, PA, USA

Tomasz SZKUDLAREK, Uniwersytet Gdański, Polska

Bogusław ŚLIWERSKI, Uniwersytet Łódzki, Polska

Danuta URBANIAK-ZAJĄC, Uniwersytet Łódzki, Polska

Simon WARREN, Uniwersytet w Roskilde, Dania

Linden WEST, Universytet Christ Church Canterbury, UK 

Rafał WŁODARCZYK, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Georg K. ZARIFIS, Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, Grecja