Szanowni Państwo, 

przyjemnością informujemy, że czasopismo Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja wznowiło działalność po roku przerwy.  Czasopismo znalazło się również na - opublikowanej w 2021 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - liście czasopism punktowanych, z przypisanymi 20. punktami. Zmieniła się redakcja czasopisma: redaktorem naczelnym został Tomasz Zarębski (DSW), sekretarzem redakcji jest Anna Bilon-Piórko (DSW), W skład Komitetu Redakcyjnego wchodząEwa KurantowiczBarbara Muszyńska, Maria Reut, Paweł Rudnicki oraz Marcin Starnawski. Zamierzamy prowadzić intensywną działalność wydawniczą z perspektywą umiędzynarodowienia i włączenia czasopisma na listę Scopus.  Serdecznie zapraszamy do współpracy i do nadsyłania oryginalnych artykułów oraz raportów z badań w języku polskim i angielskim. Zgodnie z utrwaloną w naszym czasopiśmie tradycją przyjmujemy również eseje, opinie oraz artykuły recenzyjne i recenzje. 

Komitet Redakcyjny 

Wrocław, marzec 2021 r.