Main Article Content

Article Details

How to Cite
Szczygieł, P. (2023). A Review of: Alina Stechnij (2022). Tożsamość młodzieży. Zaniedbany obszar wychowawczy. Wrocław: Wydawnictwo DSW, pp. 252. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 25(1(93), 121–127. https://doi.org/10.34862/tce/2023/05/06/kls-c08

References

  1. Chmielińska, A., Modrzejewska-Świgulska, M. (2022). Od podejścia jakościowego do ilościowego. Droga badaczek w projektowaniu badań mieszanych. Kultura i Edukacja, (3), 63-80. http://doi.org/10.15804/kie.2022.03.04
  2. Kopciewicz, L. (2011). Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt. Wydawnictwo Difin.
  3. Kopciewicz, L. (2019). Szkolne technolęki. Jak nauczyciele rozumieją rolę i skutki obecności technologii mobilnych w szkolnej przestrzeni. Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 22(1), 51-56. https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/128
  4. Pogorzelska, M., Rudnicki, P. (2020). Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach – narracje gejów i lesbijek. Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  5. Schaefer, A. D., Hermans, C. M., Parker, R. S. (2004). A cross-cultural exploration of materialism in adolescents. International Journal of Consumer Studies, 28(4), 399-411. doi.org/10.1111/j.1470-6431.2004.00395.x
  6. Szkudlarek, T., Mendel, M. (2019). Szkoła publiczna między neoliberalizmem a narodowym konserwatyzmem. Kultura i Edukacja, (1), 11-26. https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.01
  7. Urbaniak-Zając, D. (2017). Proces badawczy jako podejmowanie decyzji – refleksja metodologiczna. W: D. Kubinowski, M. Chutorański, Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana. Konsekwencje metodologiczne (s. 181-195). Oficyna Wydawnicza „Impuls”.