Main Article Content

Abstract

The article presents and discusses the results of phenomenographical research conducted in the primary school in Poland. The study aims at analyzing how teachers, in situations unprovoked by the researcher, understand and assess the fact of the technologization of their school (the implementation of mobile devices). The cognitive result of the phenomenography is the determination of a map of meanings (technology defined as poison, addictive drug or Trojan horse) that reveals various ways how teachers understand mobile devices and their educational and cultural roles.

Keywords

szkoła nauczyciele technologie mobilne technofobiczny dyskurs fenomenografia school teachers mobile technology technophobic discourse phenomenography

Article Details

How to Cite
Kopciewicz, L. (2019). School Techno-Fears. How Teachers Understand the Role and Effects of Mobile Technologies at School. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 22(1(85), 51–64. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/128

References

 1. BERGER P., LUCKMANN T., 2010, Społeczne tworzenie rzeczywistości. Traktat z socjologii wiedzy, PWN, Warszawa.
 2. CARON A.H., CARONIA L., 2007, Moving cultures. Mobile communication in everyday life, McGill-Queens University Press, Montreal.
 3. DESCARTES R., 1981, Rozprawa o metodzie, PWN, Warszawa.
 4. DINGLI A., SEYCHEL D., 2015, The New Digital Natives: Cutting the Chord, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 5. FOUCAULT M., 2010, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja, PWN, Warszawa.
 6. JAN PAWEŁ II, 2013, Encyklika Evangelium Vitae, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków.
 7. KATZ J., 1997, Media Rants: Postpolitics in the Digital Nation, Hardwired, San Francisco.
 8. KLICHOWSKI M., PRZYBYŁA M., 2013, Cyborgizacja edukacji – próba konceptualizacji, Studia Edukacyjne, 24.
 9. LANDOWSKI E., MARRONE G., 2002, La società degli oggetti. Problemi di interoggettività. Meltemi, Rome.
 10. LATOUR B., 1996, On Interobjectivity. Mind, Culture and Activity, 3 (4).
 11. PASTERZE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE, 2014, List pasterski na niedzielę Świętej Rodziny, [w:] Gender. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo KP, Warszawa.
 12. MARTON F., BOOTH S., 1997, Learning and awareness, Erlbaum Associates, Mahwah.
 13. MĘCZKOWSKA A., 2003, Fenomenografia jako podejście badawcze w obszarze studiów edukacyjnych, Kwartalnik Pedagogiczny, 3.
 14. NOSOL P., 2014, Technologia i sport, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 15. PEGRUM M., 2014, Mobile learning. Languages, literacies, cultures, Palgrave Macmillan, New York.
 16. SZKUDLAREK T., 1997, Poststrukturalizm a metodologia pedagogiki, Socjologia Wychowania XIII, z. 317.