Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia genezę edukacji o Holokauście w Federacji Rosyjskiej. Nauczanie o Holokauście na świecie jest współcześnie monitorowane przez International Holocaust Remembrance Alliance, organizację która nie uwzględnia jednak stanu nauczania o Holokauście w Rosji, skupiając się na krajach europejskich. W tekście zostały ukazane wybrane wątki badania dotyczącego społeczno-politycznych wymiarów nauczania o Holokauście w rosyjskim systemie edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz próby zilustrowania „rosyjskiej opowieści” o  Holokauście w obliczu dominującej ideologii.

Słowa kluczowe

edukacja Holokaust memory studies pedagogika pamięci Federacja Rosyjska

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Czajkowska, A. (2021). Społeczno-polityczny kontekst edukacji o Holokauście w poradzieckiej Rosji. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 23(2(90), 9-28. https://doi.org/10.34862/tce/2021/12/17/hm4n-6e13

Referencje

 1. Literatura:
 2. Altman I., 2010, Unknown Black Book: The Holocaust in the German-Occupied Soviet Territories, Indiana University Press.
 3. Altman I., 1999, Teaching the Holocaust in Russia in the 21st Century, https://www.yadvashem.org/download/education/conf/Altman.pdf, Dostęp: 20.08.2021.
 4. Connerton P., 2008, Seven Types of Forgetting, „Memory Studies” nr 1, s.59 – 71.
 5. Global Perspectives On Holocaust Education. Trends, Patterns, and Practices, United States Holocaust Memorial Museum and Salzburg Global Seminar, 2013 [dostęp: 12.05.2021]: https://issuu.com/salzburgglobal/docs/sgs_report_holocaust_education_2012
 6. Literatura rosyjskojęzyczna:
 7. Альтман И. А., 2009, Холокост на территории СССР: Энциклопедия — Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН): Научно-просветительный Центр «Холокост», Москва.
 8. Альтман И. А., 2002, Жертвы ненависти. Холокост в СССР. 1939-1945, Москва.
 9. Арад И., 1990, Холокост. Катастрофа европейского еврейства (1933-45): Сб. статей. — Иерусалим.
 10. Źródła: akty prawne
 11. Историко-культурный стандарт, Проект, [dostęp: 7.05.2021]:
 12. http://istorik-samara.ru/files/Istoriko-kulturnyj_standart.pdf
 13. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, Проект, [dostęp: 25.05 2020]: https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf
 14. Źródła: podręczniki
 15. Торкунов А.В., 2016, История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В трёх частях, ч. 2, , Просвещение, Москва.
 16. Волобуев О.В., Карпачёв С.П., Романов П.Н., 2016, История России. Начало XX – начало XXI века. 10 класс. Учебник, Дрофа, Москва.