Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

arteterapia kulturoterapia muzykoterapia Wita Szulc

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zarębski, T., & Szymajda, A. (2021). Sztuka – życie – arteterapia. Recenzja książki: Wita Szulc (2021). Arteterapia i życie. Historia osobista. Legnica: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, ss. 196. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 23(2(90), 131-140. https://doi.org/10.34862/tbe/2021/11/02/8fvk-y129

Referencje

 1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, 1149a, Warszawa 1982.
 2. Cylulko, P. (2011). Muzykoterapeuta – rozważania na temat specyfiki zawodu. W: W. Karolak, B. Kaczorowska (red.), Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych (s. 347-355). Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 3. European Music Therapy Confederation: Israel, https://www.emtc-eu.com/israel (dostęp: 27.09.2021)
 4. European Music Therapy Confederation: Board, https://www.emtc-eu.com/delegates (dostęp: 27.09.2021)
 5. Gładyszewska-Cylulko, J. (2010). Od tożsamości do transgresji – dyskurs o naturze muzykoterapii. W: P. Cylulko, J. Gładyszewska-Cylulko (red.), Muzykoterapia. Tożsamość – Transgresja –Transdyscyplinarność, (s. 19-26). Wydawnictwo Akademii Muzycznej we Wrocławiu.
 6. Gładyszewska-Cylulko, J. (2011). Arteterapia w pracy pedagoga. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 7. Gottfried, T. (2015). Country report on professional recognition of music therapy Israel. Approaches: Music Therapy & Special Music Education, 7 (1), 159-161.
 8. Konieczna-Nowak, L. (2013). Wprowadzenie do muzykoterapii. Oficyna Wydawnicza Impuls.
 9. Stachyra, K. (2012), Podstawy muzykoterapii. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.
 10. Szulc, W. (2014). Art Therapy. Birth of idea, evolution of theory, development of practice. W: M. Furmanowska (red.), Art in Education and Therapy. Sztuka w wychowaniu i terapii (s. 237-247). Wydawnictwo Atut.
 11. Szulc, W. (1994). Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
 12. Toulmin, S. (2001). Return to Reason. Harvard University Press
 13. Wolfram, I. (2014). Music therapy as a health profession in Europe. W: M. Furmanowska (red.), Art in Education and Therapy. Sztuka w wychowaniu i terapii (s. 37-44). Wydawnictwo Atut.