Main Article Content

Article Details

How to Cite
Śliwerski, B. (2018). Review of: Paulina Forma, Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawczo-edukacyjne. Diagnoza i możliwości wsparcia (na przykładzie województwa świętokrzyskiego), Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2011, s. 152. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 21(4(84), 147–156. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/165