Return to Article Details Review of: Paulina Forma, Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawczo-edukacyjne. Diagnoza i możliwości wsparcia (na przykładzie województwa świętokrzyskiego), Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2011, s. 152 Download Download PDF