Main Article Content

Abstract

This paper presents a review of research findings on the nexus between incarceration and homelessness. The most important ways of explaining the connections between these two problems have been shown. The article also focuses on presenting the state of knowledge about the links between homelessness and incarceration in Poland. Existing gaps in this area have also been marked.

Keywords

bezdomość inkarceracja readaptacja społeczna homelessness incarceration prisoner reentry

Article Details

How to Cite
Szczepanik, R. (2023). The Neighbourhood and Linkages between Incarceration and Homelessness. State of the Art and Directions of Contemporary Research. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 25(1(93), 53–72. https://doi.org/10.34862/tce/2023/09/20/ya-msd

References

 1. Asberg, K. Renk, K. (2015), Safer in jail? A comparison of victimization history and psychological adjustment between previously homeless and non-homeless incarcerated women, Feminist Criminology, 10(2) 2, 165-187. https://doi.org/10.1177/1557085114537870
 2. Baldry, E. (2010). Women in transition: From prison to... Current Issues in Criminal Justice, 22(2), 253-267. https://doi.org/10.1080/10345329.2010.12035885
 3. Bashir, A. Y., Moloney, N., Elzain, M. E., Delaunois, I., Sheikhi, A., O'Donnell, P., Gulati, G. (2021). From nowhere to nowhere. Homelessness and incarceration: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Prisoner Health, 17(4), 452-461. https://doi.org/10.1108/IJPH-01-2021-0010
 4. Beatty, L. G., Snell, T. L. (2021). Profile of prison inmates, 2016. US Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics. http://www.antoniocasella.eu/nume/Beatty-Snell_dec21.pdf
 5. Binswanger, I. A., Nowels, C., Corsi, K. F., Long, J., Booth, R. E., Kutner, J., Steiner, J. F. (2011). “From the prison door right to the sidewalk, everything went downhill”, a qualitative study of the health experiences of recently released inmates. International Journal of Law and Psychiatry, 34(4), 249-255. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2011.07.002
 6. Browarczyk, Ł., Dębski, M., Olech, P. (2014). Raport. Bezdomność – ukryty problem. Analiza zjawiska i systemowe sposoby radzenia sobie z nim. „SOCJOGRAM”. https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2014/07/RAPORT_Bezdomno%C5%9B%C4%87-ukryty-problem.pdf
 7. Bromley Briefings Prison Factfile. (2022, Winter). Prison Reform Trust. https://prisonreformtrust.org.uk/wp-content/uploads/2022/02/Winter-2022-Factfile.pdf
 8. Bryan, B. (2022). Housing instability following felony conviction and incarceration: Disentangling being marked from being locked up. Journal of Quantitative Criminology, 1-42. https://doi.org/10.1007/s10940-022-09550-z
 9. Cracknell, M. (2022). Invisible men: Short prison sentences and the pains of invisibility and insignificance. The Howard Journal of Crime and Justice, 62(3), 341-356. https://doi.org/10.1111/hojo.12517
 10. Cracknell, M. (2023). The resettlement net: ‘revolving door’ imprisonment and carceral (re)circulation. Punishment & Society, 25(1), 223-240. https://doi.org/10.1177/14624745211035837
 11. Cox, R., Lahey, J., Rhoades, H., Henwood, B., Wenzel, S. (2021). Does the timing of incarceration impact the timing and duration of homelessness? Evidence from “The Transitions to Housing” study. Justice Quarterly, 38(6), 1070-1094. https://doi.org/10.1080/07418825.2019.1709883
 12. Czapnik, M., Kucińska, M. (2017). Zagrożenia w pracy streetworkera bezdomności. Roczniki Teologiczne, 64(1), 155-165.
 13. Dębski, M. (2011). Bezdomność jako problem społeczny w województwie pomorskim. Na podstawie wyników badań socjodemograficznych w 2011 r. Forum. O bezdomności bez lęku 4, 107-146. https://www.researchgate.net/publication/262561864_FORUM_O_bezdomnosci_bez_leku_Rok_IV
 14. Dębski, M., Kwaśnik, A., Wicka-Łangowska, A. (2012). Słowo wstępne. Forum. O bezdomności bez lęku, 5, 9-20. https://docplayer.pl/4153000-Forum-o-bezdomnosci-bez-leku.html
 15. Donaghey, J., Sowerwine, S. (2019). Closing the revolving door: Breaking the cycle between imprisonment and homelessness. Parity, 32(4), 6-8. https://justiceconnect.org.au/wp-content/uploads/2020/04/Closing-The-Revolving-Door-Snapshot-Jan-2020.pdf
 16. D’Orta, I., Herrmann, F. R., Giannakopoulos, P. (2021). Determinants of revolving door in an acute psychiatric ward for prison inmates. Frontiers in Psychiatry, 12, https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.626773
 17. Granosik, M., Motyka, M., Szczepanik, R. (2023). DODAJ MNIE: raport o bezdomności młodzieży w Polsce. Fundacja PO DRUGIE. https://podrugie.pl/wp-content/uploads/2023/04/RAPORT-DODAJ-MNIE.pdf
 18. Greaves, R. (2017). All-Party Parliamentary Group for Ending Homelessness. Homelessness prevention for care leavers, prison leavers and survivors of domestic violence. Crisis. https://www.crisis.org.uk/media/237534/appg_for_ending_homelessness_report_2017_pdf.pdf
 19. Hamilton, Z. K., Campbell, C. M. (2013). A dark figure of corrections: Failure by way of participation. Criminal Justice and Behavior, 40(2), 180-202. http://dx.doi.org/10.1177/0093854812464219
 20. Herbert, C. W., Morenoff, J. D., Harding, D. J. (2015). Homelessness and housing insecurity among former prisoners. RSF: The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, 1(2), 44-79. https://doi.org/10.7758/rsf.2015.1.2.04
 21. Klaus, W. (2021). Sidła i udręki, czyli co stoi na przeszkodzie procesu odchodzenia od przestępczości?. W: W. Klaus, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Karierowicze kryminalni?: aktywność przestępcza w dalszych losach nieletnich (s. 421-506). Instytut Nauk Prawnych PAN. https://e-pbp.inp.pan.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=437934
 22. Klingemann, J. I. (2016). Inkluzja społeczna osób bezdomnych 2014-2016. Raport końcowy zbadań.Caritas. https://caritasaw.pl/wp-content/uploads/2016/05/ISOB_RAPORT_KONCOWY.pdf
 23. Kropkowska, J., Borowska-Beszta, B. (2021). Mężczyźni bezdomni o aktywnościach codziennych: Etnograficzne studia przypadków. Niepełnosprawność, (41), 231-250.
 24. Lutze, F. E., Rosky, J. W., Hamilton, Z. K. (2014). Homelessness and reentry: A multisite outcome evaluation of Washington State’s reentry housing program for high risk offenders. Criminal Justice and Behavior, 41(4), 471-491. https://doi.org/10.1177/0093854813510164
 25. Mayock, P., Sheridan, S. (2013). ‘At Home’ in Prison? Women and the Homelessness-Incarceration Nexus. Irish Probation Journal,10, 118-140. https://doi.org/10.5860/choice.35-2780
 26. Moschion, J., Johnson, G. (2019). Homelessness and incarceration: A reciprocal relationship?. Journal of Quantitative Criminology, 35, 855-887. https://doi.org/10.1007/s10940-019-09407-y
 27. Mostowska, M. (2020). Metaphors and evidence. Producing numbers in national homelessness counts. Housing. Theory and Society, 37(3), 339-356.
 28. Ogólnopolskie badania liczby osób bezdomnych – Edycja 2019. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-ogolnopolskiego-badania-liczby-osob-bezdomnych-edycja-2019
 29. Piekut-Brodzka, D. M. (2006). Bezdomność. Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
 30. Piekut-Brodzka, D. M. (2013). Bezdomność na Mazowszu. Raport z badania. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/2022/11/bezdomnosc-na-mazowszu.pdf
 31. Rankin, S. K. (2019). Punishing homelessness. New Criminal LawReview, 22(1), 99-135. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3410627
 32. Rankin, S. K. (2021). Hiding homelessness: The transcarceration of homelessness. California Law Review,109(25), 60-613. https://www.californialawreview.org/print/hiding-homelessness-the-transcarceration-of-homelessness
 33. Remster, B. (2019). A life course analysis of homeless shelter use among the formerly incarcerated. Justice Quarterly, 36(3), 437-465. https://doi.org/10.1080/07418825.2017.1401653
 34. Remster, B. (2021). Homelessness among formerly incarcerated men: Patterns and predictors. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 693(1), 141-157. https://doi.org/10.1177/0002716221993447
 35. Schneider, V. (2018). The prison to homelessness pipeline: Criminal record checks, race, and disparate impact. Indiana Law Journal,93(2), 433-55. https://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol93/iss2/4/
 36. Schroeder, S.E., Drysdale, K., Lafferty, L., Baldry, E., Marshall, A.D., Higgs, P., Dietze, P., Stoove, M. and Treloar, C., (2022). “It’s a revolving door”: Ego-depletion among prisoners with injecting drug use histories as a barrier to post-release success. International Journal of Drug Policy, 101. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103571
 37. Shrubb, R. (2020). Epidemia bezdomności w Wielkiej Brytanii–radykalne przyczyny wymagają radykalnych rozwiązań. Praca Socjalna, 35, 13-34. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.1172
 38. Szczepanik, R. (2015). Stawanie się recydywistą. Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 39. Tsai, J., Gu, X. (2019). Homelessness among immigrants in the United States: rates, correlates, and differences compared with native-born adults. Public Health, 168, 107-116. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2018.12.017
 40. Tsai J., Rosenheck R. A. (2012). Incarceration among chronically homeless adults: Clinical correlates and outcomes. Journal of Forensic Psychology Practice, 12, 307-324. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/15228932.2012.695653
 41. Urbaniak, A. (2017). Kryminalne zagadki statystyk: fakty i mity w społecznym postrzeganiu rozmiarów przestępczości. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 3(36), 91-100.
 42. Walker, A., Hempel, L., Unnithan, N. P., Pogrebin, M. R. (2014). Parole reentry and social capital: The centrality of homelessness. Journal of Poverty, 18(3), 315-334. https://doi.org/10.1080/10875549.2014.923962
 43. Western, B., Braga, A., Hureau, D., Sirois, C. (2016). Study retention as bias reduction in a hard-to-reach population. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(20), 5477-5485. https://doi.org/10.1073/pnas.1604138113
 44. Williams, K., Poyser, J., Hopkins, K. (2012). Accommodation, homelessness and reoffending of prisoners: Results from the Surveying Prisoner Crime Reduction (SPCR) survey. Ministry of Justice Research Summary, 3(12). http://www.antoniocasella.eu/nume/Williams_homelessness_march12.pdf
 45. Wygnańska, J. (2016). Podwójna diagnoza wśród ludzi chronicznie bezdomnych korzystających z warszawskich placówek dla bezdomnych. Fundacja Ius Medicinae.