Main Article Content

Keywords

demokracja sfera publiczna edukacja niewolnik fanatyk democracy public sphere education slave fanaticist

Article Details

How to Cite
Kowzan, P. (2023). A Review of: Piotr Zamojski (2022). Edukacja jako rzecz publiczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, ss. 426. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 25(1(93), 129–139. https://doi.org/10.34862/tce/2023/07/18/ta-tk1

References

 1. Badiou, A. (2007). Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu (J. Kutyła, P. Mościcki, tłum.). Korporacja Ha!art.
 2. Gałkowski, J. P., Gałkowski, S. (2023). Fanatyzm jako problem wychowawczy. Edukacja Międzykulturowa, (1). https://doi.org/10.15804/em.2023.01.03
 3. Graeber, D. (2013). The Democracy Project: A History. A Crisis. A Movement. Allen Lane.
 4. Graeber, D., Wengrow, D. (2022) Narodziny wszystkiego. Nowa historia ludzkości (R. Filipowski, tłum.). Zysk i S-ka.
 5. Hirschman, A. O. (1970). Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States. Harvard University Press.
 6. Hirschman, A. O. (1995). Lojalność, krytyka, rozstanie: reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa (J. Kochanowicz, I. Topińska, tłum.). Znak.
 7. Hodgson, N., Vlieghe, J., Zamojski, P. (2018). Manifesto for a post-critical pedagogy. punctum books.
 8. Kowzan, P. (2021). Dług jako urządzenie wychowawcze. Stowarzyszenie Na Styku.
 9. Sowa, J. (2015). Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości. Virtualo.
 10. Szwabowski, O. (2019). People’s Mic: emancypacyjne stawanie się rzeczą. Parezja, 11(1), 139-154. http://doi.org/10.15290/parezja.2019.11.10
 11. Zamojski, P. (2022). Edukacja jako rzecz publiczna. Raport z próby budowania sfery publicznej wokół edukacji w Polsce. Oficyna Naukowa.