Main Article Content

Abstract

The purpose of this debate with Konrad Rejman?s article is to expose those parts of his argument that, when viewed critically, lead to a different approach to peace education. One that is concerned with democracy, engages in field and teacher research, and is connected to social movement activity. Additionally, it does not view dialogue as a panacea.

Keywords

krytyczna edukacja dla pokoju problem skali badania dla pokoju ruchy społeczne critical peace education scaling problem peace research social movements

Article Details

How to Cite
Kowzan, P. (2022). A Contribution to the Examination of the Significance of Education for Peace in a Frontline Country. A Polemic with Konrad Rejman?s Article "Pedagogy and (Non) Existence - Existential Reflection on Education and Peace". INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 24(2(92), 147–163. https://doi.org/10.34862/tce/2022/12/22/zhdh-0g12

References

 1. Aleksandrowicz, T. R. (2017). Wywiad jako narzędzie w koncepcji nowych wojen. Casus konfliktu ukraińskiego. Studia Politologiczne, 43, 165–193.
 2. Bajaj, M. (2014). Pedagogies of resistance and critical peace education praxis. Journal of Peace Education, 12(2), 154–166.
 3. Bar-Tal, D., & Rosen, Y. (2009). Peace education in societies involved in intractable conflicts: Direct and indirect models. Review of Educational Research, 79(2), 557–575. https://doi.org/10.3102/0034654308330969
 4. Bekerman, Z. (2007). Rethinking intergroup encounters: rescuing praxis from theory, activity from education, and peace/co‐existence from identity and culture. Journal of Peace Education, 4(1), 21–37. https://doi.org/10.1080/17400200601171198
 5. Bendell, J. (2016). Deep adaptation: a map for navigating climate tragedy. IFLAS Occasional Paper, 2, 36. www.iflas.info
 6. Boulding, E. (1986). Educating for peace: A feminist perspective on peace, research, and action. The Journal of Higher Education, 57(5), 552–554. https://doi.org/10.1080/00221546.1986.11778802
 7. Clarke-Habibi, S. (2005). Transforming worldviews: The case of education for peace in Bosnia and Herzegovina. Journal of Transformative Education, 3(1), 33–56. https://doi.org/10.1177/1541344604270238
 8. Czaputowicz, J. (2017). Program i inicjatywy Ruchu „Wolność i Pokój” w zakresie polityki międzynarodowej. Pamięć i Sprawiedliwość, 2(30), 179–202.
 9. Czarnota, K., Dąbrowska, A., Fiałkowska, K., Karwan-Jastrzębska, J., Klaus, W., Kosowicz, A. A., Mandelt, M., Mazur, J., Mikulska-Jolles, A., & Wesołowski, F. (2021). Humanitarian crisis at the Polish-Belarusian. Report by Grupa Granica. https://www.grupagranica.pl/files/Grupa-Granica-Report-Humanitarian-crisis-at-the-Polish-Belarusian-border.pdf
 10. Czyżewski, K. (2019). W stronę Xenopolis. Międzynarodowe Centrum Kultury.
 11. Fiałkowska, K. (2022). Obsesja systematyzacji - czyli co o migracjach sądzi Straż Graniczna, ustami swojego generała na wykładzie inauguracyjnym. https://www.bbng.org/obsesja-systematyzacji
 12. Fisher, R. (2006). Still thinking: The case for meditation with children. Thinking Skills and Creativity, 1(2), 146–151. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2006.06.004
 13. Galtung, J. (1969). Violence, peace and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191. https://doi.org/10.11606/issn.2238-2593.organicom.2018.150546
 14. Resolution adopted by the General Assembly 33/73. Declaration on the Preparation of Societies for Life in Peace, (1978). http://www.un-documents.net/a33r73.htm
 15. Grzebalska, W. (2021). Regendering defence through a national-conservative platform? The case of Polish paramilitary organizing. Critical Military Studies, 00(00), 1–20. https://doi.org/10.1080/23337486.2021.1977888
 16. Gur-Ze’ev, I. (2001). Philosophy of peace education in a postmodern era. Educational Theory, 51(3), 315–336. https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2001.00315.x
 17. Gur-Ze’ev, I. (2014). Improvisation, violence, and peace education. In P. P. Trifonas & B. Wright (Eds.), Critical issues in peace and education (pp. 104–120).
 18. Habermas, J., & Derrida, J. (2003). 15 February 15, or what binds Europeans together: A plea for a common foreign policy, beginning in the core of Europe. Constellations, 10(3), 291–297. https://doi.org/10.1515/9781474473132-021
 19. Halemba, A. (2022). Europe in the woods. Reflections on the situation at the Polish-Belarusian border. Ethnologia Europaea, 52(1), 1–13.
 20. Jachira, K. (2022). Interpelacja nr 30630 do ministra edukacji i nauki w sprawie akcji “Murem za polskim mundurem” organizowanej w polskich szkołach oraz roli ministerstwa i kuratorów oświaty w promowaniu tej inicjatywy oraz inicjatyw podobnych. Sejm RP. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CAVF8Y
 21. McGlynn, C., Niens, U., Cairns, E., & Hewstone, M. (2004). Moving out of conflict: the contribution of integrated schools in Northern Ireland to identity, attitudes, forgiveness and reconciliation. Journal of Peace Education, 1(2), 147–163. https://doi.org/10.1080/1740020042000253712
 22. Mendel, M. (2006). Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa. In M. Mendel (Ed.), Pedagogika miejsca (pp. 21–37). Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
 23. Niesz, T. (2022). Education as social movement tactic, target, context, and outcome. In R. Desjardins & S. Wiksten (Eds.), Handbook of civic engagement and education (pp. 68–82). Edward Elgar Publishing.
 24. Ochmann, P., & Wojas, J. (2019). Wojna hybrydowa jako przykład umiędzynarodowionego konfliktu wewnętrznego. Studia Prawa Publicznego, 22(2), 101–121. https://doi.org/10.14746/spp.2018.2.22.5
 25. Pyżalski, J., & Roland, E. (2010). Bullying and special needs. A handbook (J. Pyżalski & E. Roland (Eds.). Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi / Universytet w Stavanger. https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5514/3/Bullying_and_special_needs.pdf
 26. Rejman, K. (2022). Pedagogika i (nie)istnienie - egzystencjalna refleksja o edukacji i pokoju. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1–25. https://doi.org/https://doi.org/10.34862/tce/2022/11/08/0d94-6j42
 27. Roland, E., & Midthassel, U. V. (2012). The Zero program. New Directions for Youth Development, 133, 29–39. https://doi.org/10.1002/yd
 28. Romanowska, A. (2009). Szekspir Czesława Miłosza. Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 4(100), 111–128.
 29. Suchodolski, B. (Ed.). (1983). Wychowanie dla pokoju. Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 30. Symonides, J. (1980). Wychowanie dla pokoju. Książka i Wiedza.
 31. Taleb, N. N. (2013). Antykruchość: o rzeczach, którym służą wstrząsy. Kurhaus.
 32. Thiessen, M. S., Walsh, Z., Bird, B. M., & Lafrance, A. (2018). Psychedelic use and intimate partner violence: The role of emotion regulation. Journal of Psychopharmacology, 32(7), 749–755. https://doi.org/10.1177/0269881118771782
 33. Wesołowska, E. A. (1993). Współpraca między narodami i wychowanie dla pokoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 34. Wessells, M. G. (2013). Cosmology, context, and peace education: A view from war zones. In Critical Peace Education: Difficult Dialogues. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3945-3_6
 35. Wieviorka, M. (2003). Violence and the subject. Thesis eleven, 73(1), 42–50. https://doi.org/10.1177/0725513603073001003
 36. Wolski, J., & Drabiński, A. (2022). Ukraina (Analiza) Tragedia demografii. Wow - Wolski o Wojnie, YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zB3A2okWkGQ
 37. Zembylas, M., & Bekerman, Z. (2013). Peace education in the present: Dismantling and reconstructing some fundamental theoretical premises. Journal of Peace Education, 10(2), 197–214. https://doi.org/10.1080/17400201.2013.790253
 38. Zielińska, M. (2016). Polacy w Reykjaviku: Miejsce, mobilność i edukacja. Stowarzyszenie Na Styku.
 39. Żuk, P., & Żuk, P. (2018). An ‘ordinary man’s’ protest: self-immolation as a radical political message in Eastern Europe today and in the past. Social Movement Studies, 17(5), 610–617. https://doi.org/10.1080/14742837.2018.1468245