Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule podejmuję rozważania nad ideą pokoju i edukacją dla pokoju, zastanawiając się, jak poprzez działania edukacyjne budować trwały pokój. Przywołanie filozoficznych kategorii istnienia i nieistnienia, pozwala mi przy tym poszerzyć rozumienie idei pokoju. Definiuję go zatem nie tylko jako brak wojny, ale jako opanowanie określonych umiejętności. Za jedną z takich umiejętności uznaję etyczne przybliżanie. Łącząc refleksję pedagogiczną z etyczną, rozważam zagadnienia etyki bliskości i dystansu, traktując edukację jako praktykę przybliżania, czyli niwelowania dystansów, w tym dystansu moralnego. Uznaję etyczne przybliżanie za – współcześnie – istotne zadanie edukacyjne i ważną pokojową kompetencję. Edukacja, która przybliża, to równocześnie przestrzeń spotkania i dialogu, ponieważ to dialog stwarza możliwość przełamania przemocy, przymusu i dystansu, które są przeszkodami w budowaniu kultury pokojowego współistnienia.

Słowa kluczowe

edukacja dla pokoju wojna etyka bliskości etyka dystansu obserwator przybliżanie istnienie nieistnienie pokój dialog

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rejman, K. (2022). Pedagogika i (nie)istnienie - egzystencjalna refleksja o edukacji i pokoju. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 24(2(92), 119-143. https://doi.org/10.34862/tce/2022/11/08/0d94-6j42

Referencje

 1. Askins, K. (2015). Being Together: Everyday Geographies and the Quiet Politics of Belonging. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 14(2), 470-478. https://acme-journal.org/index.php/acme/article/view/1175
 2. Baba Taher. (2013). Ciernie i tulipany (A. Kwiatkowski, tłum.). Wydawnictwo Barbelo.
 3. Badiou, A. (2010). Byt i zdarzenie (P. Pieniążek, tłum.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Praca oryginalna L’Être et l’Événement wydana w 1988).
 4. Badiou, A. (2009). Etyka. Przewodnik Krytyki Politycznej (P. Mościcki, tłum.). Wydawnictwo Krytyki Politycznej. (Praca oryginalna L’Éthique wydana w 1993).
 5. Buber, M. (1992). Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych (J. Doktór, tłum.). PAX. (Praca oryginalna Ich und Du wydana w 1922).
 6. Cervinkova, H. (2014). Przestrzenie publiczne i edukacja. Ku demokracji uczestniczącej. Zoon Politikon, (5), 25-33. https://www.academia.edu/8017668/Przestrzenie_publiczne_i_edukacja_ku_demokracji_uczestnicz%C4%85cej
 7. Chmielecki, A. (2002). Sposoby istnienia. Filo-Sofija, 2(1), 7-21. http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/issue/view/18/showToc
 8. Diop, D. (2021). Bratnia dusza (J. Giszczak, tłum.). Wydawnictwo Cyranka. (Praca oryginalna Frèred’âme wydana w 2018).
 9. Fromm, E. (2012). O sztuce miłości (A. Bogdański, tłum.). Rebis. (Praca oryginalna The Art of Loving wydana w 1956).
 10. Galtung, J. (1969). Violence, Peace and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191. https://www.jstor.org/stable/422690
 11. Gawlicz, K., Rudnicki, P., Starnawski, M., Tokarz, T. (red.). (2014). Demokracja i edukacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 12. Grossman, D. (2010). O zabijaniu. Psychologiczny koszt kształtowania gotowości do zabijania w czasach wojny i pokoju (D. Konowrocka, tłum.). Mayfly. (Praca oryginalna On killing: The psychological cost of learning to kill in war and society wydana w 1995).
 13. Górniewicz, J. (1988). Zagadnienie wyobraźni moralnej. Uwagi wstępne. Studia filozoficzne, (3), 81-88.
 14. Hilberg, R. (2007). Sprawcy, ofiary, świadkowie: zagłada Żydów 1933–1945 (J. Giebułtowski, tłum.). Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Wydawnictwo Cyklady. (Praca oryginalna: Perpetrators, Victims, Bystanders: The Jewish Catastrophe, 19331945 wydana w 1992).
 15. Jabès, E. (2017). Księga Gościnności (P. Tacik, tłum.). Wydawnictwo Austeria. (Praca oryginalna Le livre de l’hospitalité wydana w 2012).
 16. Jabès, E. (2004). Księga Pytań (A. Wodnicki, tłum.), Wydawnictwo Austeria. (Praca oryginalna Le livre de questions wydana w 1963).
 17. Jakimowicz, M. (2021). O tym nie wolno mówić... Zagłada Żydów w opowieściach wspomnieniowych ze zbiorów Dionizjusza Czubali, red. P. Grochowski, D. Czubala, Toruń 2019, ss. 236. Wrocławski Rocznik Historii Mówionej, 11, 348-354. https://doi.org/10.26774/wrhm.303
 18. Janicka, E. (2018). Obserwatorzy uczestniczący zamiast świadków i rama zamiast obrzeży. O nowe kategorie opisu polskiego kontekstu Zagłady. Teksty Drugie, (3), 131-147. https://doi.org/10.18318/td.2018.3.8
 19. Kaniowski, A. M. (1999). Supererogacja, zagubiony wymiar etyki. Czyny chwalebne w etykach uniwersalistycznych. Oficyna Naukowa.
 20. Karpiński, M. (2011). Wykrzyknik – Istnienie – Zmiana. Analiza i Egzystencja, (14), 15-42.
 21. Krajewski, W. (2002). O podstawowym - i niepodstawowych sposobach istnienia. Filozofia Nauki, 10(1), 67-82. https://www.fn.uw.edu.pl/index.php/fn/article/view/327
 22. Kowalska-Leder, J. (2020). Kłopotliwa kategoria. Wokół tomu Świadek: jak się staje, czym jest?. Zagłada Żydów. Studia i Materiały, (16), 792-805. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.656
 23. Kwieciński, Z. (2017). Edukacja publiczna w chybotliwej demokracji. Perspektywa pedagogiki krytycznej. Nauka, (3), 57-70. https://journals.pan.pl/publication/126609/edition/110494/nauka-2017-no-3-edukacja-publiczna-w-chybotliwej-demokracji-perspektywa-pedagogiki-krytycznej-kwiecinski-zbigniew?language=pl
 24. Laclau, E., Mouffe, C. (2007). Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej (S. Królak, tłum.). Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. (Praca oryginalna Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics wydana w 1985).
 25. Lederach, J.P. (2005). The Moral Imagination. The Art and Soul of Building Peace. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0195174542.001.0001
 26. Labenz, P. (2001). Definicje istnienia. Filozofia Nauki, 9(1), 77-88. https://www.fn.uw.edu.pl/index.php/fn/article/view/273/198
 27. Leek, K. (2018). Pokój w refleksji wybranych filozofów niemieckich a programy szkolne na rzecz wychowania do pokoju. Przypadek programów szkolnych landu Hamburg. Studia z Teorii Wychowania, 9(3), 253-171. https://bibliotekanauki.pl/articles/428368
 28. Martuszewska, J. (2021). Edukacja dla bezpieczeństwa wobec kreowania społeczeństwa odpornego na zagrożenia. Studia Bezpieczeństwa Narodowego, 20(2), 21-32. https://doi.org/10.37055/sbn/146281
 29. Mendel, M., Wiatr, M. (2018). Rodzice siłą demokracji. Pedagogika Społeczna, 17(4), 207-217. http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/uploads/2019/04/PS42018-207-217.pdf
 30. Muszyński, M. (2014). Edukacja i uczenia się – wokół pojęć. Rocznik Andragogiczny, 21, 78-88. https://doi.org/10.12775/RA.2014.004
 31. Piejka, A. (2014). U źródeł szans i możliwości edukacji dla pokoju. Przyszłość. Świat-Europa-Polska, (1), 66-74.
 32. Piwowarczyk, M. (2017). Trudności analizy faktu istnienia. Roczniki Filozoficzne, 65(4), 61-92. https://doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-4
 33. Pleșu, A. (2019). Minima Moralia. Elementy etyki odstępu (A. Zawadzki, tłum.). Universitas. (Praca oryginalna Minima moralia: elemente pentru o etică a intervalului wydana w 1994).
 34. Przanowska, M. (2018). Zapomniana hermeneutyka pytania a ontologia hermeneutyczna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, 63, 139-158. http://www.ahf.ifispan.pl/pl/63-przanowska-pytanie?p=logic
 35. Read, H. (2021). Education Through Art. Hassel Street Press.
 36. Reut, M. (2021). O unieważnianiu i ważności humanistyki. Konfrontacje, inspiracje, polemiki. Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 37. Różyńska, J. (2011). Wartość (nie)istnienia. Etyka, 44, 124-147. https://doi.org/10.14394/etyka.452
 38. Różyńska, J. (2013). Złe geny, „złe życie” i koncepcja krzywdy progowej. Etyka, 47, 49-66. https://doi.org/10.14394/etyka.535
 39. Różyńska, J. (2014). „Wolałbym nie istnieć niż żyć w takim stanie”. O koncepcji krzywdy opartej na racjonalnej preferencji Joela Feinberga. Etyka, 49, 59-82. https://doi.org/10.14394/etyka.475
 40. Segiet, W. (2021). Wspólnotowość (w) edukacji. Problem demokratycznego współistnienia. Pedagogia Społeczna Nova, 1(1), 119-136. https://doi.org/10.14746/psn.2021.1.07
 41. Sendyka, R. (2019). Niewinni winni. Strategie bezpieczeństwa mnemonicznego w kraju po Zagładzie. Zagłada Żydów, 15, 754-768. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.32
 42. Sendyka, R. (2018). Od obserwatorów do gapiów. Kategoria bystanders i analiza wizualna, Teksty Drugie, (3), 117-130. https://doi.org/10.18318/td.2018.3.7
 43. Silk, J. (1998). Caring at a distance. Ethics, Place and Environment, 1(2), 165-182. https://doi.org/10.1080/1366879X.1998.11644226
 44. Sipińki, B. (2020). Źródło. Esej o dialogu kultur. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
 45. Skarga, B. (1992). Filozofia różnicy. Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, 1(1), 47-64.
 46. Szczepan, A. (2020). Wyrodny świadek. Czas Kultury, 36(1), 167-178.
 47. Śliwerski, B. (2020). Kryzys demokracji i reform edukacyjnych po 30 latach transformacji politycznej w Polsce. Resocjalizacja Polska, (19), 179194. https://doi.org/10.22432/pjsr.2020.19.11
 48. Tischner, J. (2004). Myślenie w żywiole piękna. Znak.
 49. Tischner, J. (1977). Przestrzeń obcowania z drugim. Analecta Cracoviensia, 9, 67-86. https://doi.org/10.15633/acr.2926
 50. Tochman, W. (2010). Dzisiaj narysujemy śmierć. Wydawnictwo Czarne.
 51. Tutu, D. (1999). No future without forgiveness. Doubleday.
 52. Wieviorka, M. (2009). Violence. A New Approach (D. Macey, tłum.). SAGE Publication. (Praca oryginalna La Violence wydana w 2005). https://doi.org/10.4135/9781446269589
 53. Wincław, D. (2016). Obcy czy po prostu Inny? Wybrane etyczne aspekty dehumanizacji. Kultura i Wartości, (19), 93-115. https://doi.org/10.17951/kw.2016.19.93
 54. Włodarczyk, R. (2021). Mimowolne morderstwa, mściciele krwi i miasta schronienia. O gościnnościach i azylach u Emmanuela Lévinasa i Jacquesa Derridy. W: R. Włodarczyk, Utopia i edukacja. Studia z filozofii, teorii edukacji i pedagogiki azylu (s. 227-252). Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 55. Wojtysiak, J. (2017). Jeszcze o istnieniu – próba rekapitulacji. Roczniki Filozoficzne, 65(4), 93-114. https://doi.org/10.18290/rf.2017.65.4-5