Treść głównego artykułu

Abstrakt

-

Słowa kluczowe

bell hooks feminizm czarny feminizm

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szumlewicz, K., & Ostaszewska, A. (2022). Wspomnienie o bell hooks (1952-2021). Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 24(1(91), 135-143. https://doi.org/10.34862/tce/2022/02/01/39vr-zg29

Referencje

 1. bell hooks. (1981). Ain’t I a Woman. Black Women and Feminism. South End Press.
 2. bell hooks. (1984). Feminist theory from margin to center [Teoria feministyczna. Od marginesu do
 3. centrum (E. Majewska, przeł.)]. Routledge. (Wydanie polskie 2013)
 4. bell hooks. (1989). Talking Back: Thinking Feminist, Thinking Black. South End Press.
 5. bell hooks. (1990). Choosing the Margin as a Space of Radical Openness [Margines jako miejsce
 6. radykalnego otwarcia (E. Domańska, przeł.). W: bell hooks, Yearning: Race, Gender and Cultural Politics (s. 203209). South End Press. (Wydanie polskie 2012, Literatura na Świecie, (12),
 7. 108117.)
 8. bell hooks. (1996). Bone Black: Memories of Girlhood. Holt.
 9. bell hooks. (2003). Teaching. Community. A Pedagogy of Hope bell hooks. Routledge.
 10. bell hooks. (2004). Understanding Patriarchy. W: bell hooks, The Will to Change: Men, Masculinity,
 11. and Love (s. 1734). Washington Square Press.
 12. bell hooks with Theaster Gates and Laurie Anderson: Public Art, Private Vision I The New School.
 13. (2015, 7 października). You Tube. https://www.youtube.com/watch?v=fZ3WJoNC4lU&t=2814s
 14. Friedan, B. (1963). The Feminine Mystique [Mistyka kobiecości (A. Grzybek, przeł.). W. W. Norton.
 15. (Wydanie polskie 2012)
 16. Morrison, T. (1970). The Bluest Eye [Najbardziej niebieskie oko (K. Gucio, przeł.)]. Holt, Rinehart
 17. and Winston. (Wydanie polskie 2014)
 18. Morrison, T. (1973). Sula. Alfred A. Knopf.
 19. Morrison, T. (1987). Beloved [Umiłowana (R. Gorczyńska, przeł.)] Alfred A. Knopf. (Wydanie polskie1996)
 20. Walker, A. (1982). The Color Purple [Kolor purpury (M. Kłobukowski, przeł.)]. Harcourt Brace Jovanovich.(Wydanie polskie 1992)