Treść głównego artykułu

Abstrakt

This article explores the potential of a networked learning community for supporting teachers’ professional development and transforming children’s life in an educational institution. It draws on an action research project carried out by a team of Polish early childhood educators and academics who collaborated to create conditions for strengthening children’s participation in preschool. The mode of work combined the teachers’ individual investigation and actions in their settings with monthly meetings of the whole team serving as a space for the participants to support, inspire and challenge each other. Besides the implementation of concrete solutions by the teacher-researchers that enhanced their students participation, the project contributed to the emergence of the teachers’ habit of critically observing, documenting, and reflecting on their practice, increased their confidence as autonomous professionals and change agents, and augmented their view of children as competent decision makers. It is argued that it is the combination of continuous individual critical reflection and regular collaboration that is instrumental in triggering and sustaining such changes.  

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gawlicz, K. (2022). Action Research with Teachers: Children’s Participation and Educators’ Professional Development. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 24(1(91), 9-33. https://doi.org/10.34862/tce/22/03/22/xckb-rb67

Referencje

 1. Adams, T. E., Holman Jones, S., & Ellis, C. (2015). Autoethnography. Oxford University Press.
 2. Babicka-Wirkus, A., & Groenwald, M. (2018). Głos dziecka w przedszkolu – między swobodą wypowiedzi a milczeniem. Problemy Wczesnej Edukacji, 1(40), 95–104.
 3. Carr, W., & Kemmis, S. (2004). Becoming critical. RoutledgeFalmer.
 4. Carr, W., & Kemmis, S. (2009). Educational action research: A critical approach. In S. E. Noffke & B. Somekh (Eds.), The SAGE handbook of educational action research (pp. 74–84). Sage.
 5. Cervinkova, H. (2013). Etnografia edukacyjna i badania w działaniu – z warsztatu kształcenia nauczycieli. Forum Oświatowe, 1(48), 123–137.
 6. Clark, A. (2017). Listening to young children: A guide to understanding and using the Mosaic approach. Jessica Kingsley Publishers.
 7. Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2009). Teacher research as stance. In S. E. Noffke & B. Somekh (Eds.), The SAGE handbook of educational action research (pp. 39–49). Sage.
 8. Correia, N., Camilo, C., Aguiar, C, & Amaro, F. (2019). Children's right to participate in early childhood education settings: A systematic review. Children and Youth Services Review, 100, 76–88.
 9. Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood education. RoutledgeFalmer.
 10. Davies, B. (2014). Listening to children. Routledge.
 11. Day, C., & Townsend, A. (2009). Practitioner action research: Building and sustaining success through Networked Learning Communities. In S. E. Noffke & B. Somekh (Eds.), The SAGE Handbook of Educational Action Research (pp. 178–189). Sage.
 12. Duda, D. (2017). Partycypacja dzieci poniżej szóstego roku życia w polskiej i angielskiej placówce wczesnej edukacji: perspektywa dorosłych i dzieci. Unpublished MA thesis. University of Lower Silesia.
 13. Duffy, G., & Gallagher, T. (2016). Shared Education in contested spaces: How collaborative networks improve communities and schools. Journal of Educational Change, 18(1), 107–134. http://doi.org/10.1007/s10833-016-9279-3
 14. DuFour, R., & Eaker, R. (1998). Professional learning communities at work: Best practices for enhancing students achievement. National Education Service.
 15. Edwards, S. (2017). Reflecting differently. New dimensions: reflection-before-action and reflection-beyond-action. International Practice Development Journal, 7(1), Article 2: 1–14.
 16. Elsner, D. (2013). Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka. Wolters Kluwer.
 17. Elsner, D., & Bednarek, K. (2012). Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych. SEO.
 18. Falkiewicz-Szult, M. (2007). Przemoc symboliczna w przedszkolu. Oficyna Wydawnicza “Impuls.”
 19. Falkiewicz-Szult, M. (2014). Demokratyzacja relacji pedagogicznych w opinii nauczycielek przedszkola. In K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, & T. Tokarz (Eds.), Demokracja i edukacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia (pp. 111–128). Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 20. Filipiak, E. (2019). Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – pozory zmiany czy przestrzeń możliwości rozwoju kultury szkoły i jej uczestników. Kwartalnik Pedagogiczny, 1(251), 33–46.
 21. Grochowalska, M. (2015). Od wiedzy do działania: praca zawodowa w doświadczeniach początkujących nauczycieli edukacji przedszkolnej. Przegląd Pedagogiczny, (1), 85–97.
 22. Grochowalska, M., & Sajdera, J. (2017). Placówka przedszkolna w Małopolsce miejscem współpracy nauczycieli. In I. Ocetkiewicz (Ed.), Szkoła jako organizacja ucząca się Perspektywa ewaluacji zewnętrznej (pp. 11–36). Kraków. http://doi.org/10.24917/9788380840423.1
 23. Guerra, P., & Figueroa, I. (2018). Action-research and early childhood teachers in Chile: analysis of a teacher professional development experience. Early Years: An International Research Journal, 38(4), 396–410. http://doi.org/10.1080/09575146.2017.1288088
 24. Hart, R. A. (1992). Children's Participation. From Tokenism to Citizenship. Florence: UNICEF.
 25. IMD, BeKi (Eds.). (2015). Children exploring the/ir world. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft.
 26. Kamińska, M. (2019). Nauczyciele o uczeniu się (we) współpracy. Oświatologia, 8, 19–25.
 27. Katz, S., Earl, L., Ben Jaafar, S., Elgie, S., Foster, L., Halbert, J., & Kaser, L. (2008). Learning networks of schools: The key enablers of successful knowledge communities. McGill Journal of Education, 43(2), 111–138. http://doi.org/10.7202/019578ar
 28. Kemmis, S., McTaggart,R., & Nixon, R. (2014). The action research planner: Doing critical participatory action research. Springer.
 29. Kochanowska, E. (2017). Poczucie partycypacji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmianach edukacyjnych. Raport z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(1(43)), 99–111. http://doi.org/10.14632/eetp.2017.12.43.99
 30. Kosáčová, B., Filipiak, E., & Lemańska-Lewandowska, E. (2015). Czynności zawodowe nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: wyniki międzynarodowego badania porównawczego. Edukacja, 1(132), 60–80.
 31. Lansdown, G. (2010). The realisation of children’s participation rights. Critical reflections. In B. Percy-Smith & N. Thomas (Eds.), A Handbook of children and young people’s participation: Perspectives from theory and practice (pp. 11–23). Routledge.
 32. Leitch, R., & Day, C. (2000). Action research and reflective practice: towards a holistic view. Educational Action Research, 8(1), 179–193. http://doi.org/10.1080/09650790000200108
 33. Lewin, K. (1946). Action Research and Minority Problems. Journal of Social Issues, 2(4), 34–46.
 34. Lundy, L. (2007). “Voice” is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, 33(6), 927–942. http://doi.org/10.1080/01411920701657033
 35. Łukasik, J. M. (2020). Zaufanie w miejscu pracy nauczycieli. Czas Kultury, 1, 49–56.
 36. Mac Naughton, G., & Hughes, P. (2009). Doing action research in early childhood studies: A step by step guide. Open University Press.
 37. Madalińska-Michalak, J. (2019). Autonomia nauczyciela: uwarunkowania prawne i rozwijanie kompetencji nauczyciela do bycia autonomicznym. Forum Oświatowe, 31 (2(62)), 11–26.
 38. Malinowska, K. (2015). Informacja zwrotna oraz formalna ocena pracy nauczycieli. In K. Hernik (ed.), Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013 (pp. 45–58). IBE.
 39. Mazurkiewicz, G., & Walczak, B. (2012). Obedience, sabotage, autonomy: Power games within the educational system. Power and Education, 4(1), 73–10. http://doi.org/10.2304/power.2012.4.1.73
 40. MEN. (2017). Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z Dnia 14 lutego 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 356.
 41. Mościcka, A., Drabek, M. (2010). Mobbing w środowisku pracy nauczyciela. In J. Pyżalski, & D. Merecz (Eds.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem (pp. 75–98). Impuls.
 42. Müller-Kuhn, D., Zala-Mezö, E., Häbig, J., Strauss, N.-C. & Herzig, P. (2021). Five contexts and three characteristics of student participation and student voice – A literature review. International Journal of Student Voice, 6(2).
 43. Nowak-Łojewska, A. (2011). Nauczyciel „konserwa”(?) – odporny na zmianę relikt w skansenowej szkole. Studia Pedagogiczne 14, 173–86.
 44. Olczak, A. (2011). O zjawisku zniewolenia w rzeczywistości edukacyjnej. In D. Klus-Stańska, D. Bronk, & A. Malenda (Eds.), Pedagogika wczesnej edukacji: Dyskursy, problemy, otwarcia (pp. 211–229). Wydawnictwo Akademickie Żak.
 45. Przewłocka, J. (2015). Klimat szkoły. In K. Hernik (ed.), Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013 (pp. 59–63). IBE.
 46. Pyżalski, J. (2010). Czynniki salutogenne (wspierające dobrostan nauczyciela w pracy). In J. Pyżalski, & D. Merecz (Eds.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem (pp. 107–15). Impuls.
 47. Quennerstedt, A., & Moody, Z. (2020). Educational children’s rights research 1989–2019: Achievements, gaps and future prospects. The International Journal of Children’s Rights, 28(1), 183–208.
 48. Rasmussen, K. (2004). Places for children – children’s places. Childhood, 11(2), 155–173. http://doi.org/10.1177/0907568204043053
 49. Röhrborn, B., & Żylicz, P. O. (2013). Dziecko ma głos. Fundacja Rozwoju Dzieci.
 50. Sławińska, M. (2015). Podejmowanie decyzji przez dziecko w przedszkolu – potencjał i realia. In A. Nowak-Łojewska & A. Olczak (Eds.), Przedszkole – edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse? (pp. 113–125). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 51. Schön, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Basic Books.
 52. Zamojski, P. (2014). Simulating education: The bureaucratisation of schooling as a production of the simulacra. Problemy Wczesnej Edukacji, 3(26), 25–38.
 53. Żytko, M. (2015). Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i ich gotowość do zmiany. Edukacja, 1(132), 47-59.