Main Article Content

Abstract

This article explores the potential of a networked learning community for supporting teachers’ professional development and transforming children’s life in an educational institution. It draws on a small-scale action research project carried out by a team of Polish early childhood educators and academics who collaborated to create conditions for strengthening children’s participation in preschool. The mode of work combined the teachers’ individual investigation and actions in their settings with monthly meetings of the whole team serving as a space for the participants to support, inspire and challenge each other. Besides the implementation of concrete solutions by the teacher-researchers that enhanced their students participation, the project contributed to the emergence of the teachers’ habit of critically observing, documenting, and reflecting on their practice, increased their confidence as autonomous professionals and change agents, and augmented their view of children as competent decision makers. It is argued that it is the combination of continuous individual critical reflection and regular collaboration that is instrumental in triggering and sustaining such changes.

Keywords

critical action research; networked learning community; teachers’ collaboration; children’s participation; the Mosaic approach

Article Details

How to Cite
Gawlicz, K. (2022). Action Research with Teachers: Children’s Participation and Educators’ Professional Development. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 24(1(91), 9–33. https://doi.org/10.34862/tce/22/03/22/xckb-rb67

References

 1. Adams, T. E., Holman Jones, S., & Ellis, C. (2015). Autoethnography. Oxford University Press.
 2. Avgitidou, S. (2020). Facilitating teachers as action researchers and reflective practitioners: New issues and proposals. Educational Action Research, 28(2)(2), 175-191. https://doi.org/10.1080/09650792.2019.1654900
 3. Babicka-Wirkus, A., & Groenwald, M. (2018). Głos dziecka w przedszkolu – między swobodą wypowiedzi a milczeniem. Problemy Wczesnej Edukacji, 1(40), 95–104.
 4. Carr, W., & Kemmis, S. (2004). Becoming critical. RoutledgeFalmer.
 5. Carr, W., & Kemmis, S. (2009). Educational action research: A critical approach. In S. E. Noffke & B. Somekh (Eds.), The SAGE handbook of educational action research (pp. 74–84). Sage.
 6. Červinková, H. (2013). Etnografia edukacyjna i badania w działaniu – z warsztatu kształcenia nauczycieli. Forum Oświatowe, 1(48), 123–137.
 7. Clark, A. (2017). Listening to young children: A guide to understanding and using the Mosaic approach. Jessica Kingsley Publishers.
 8. Cochran-Smith, M., & Lytle, S. L. (2009). Teacher research as stance. In S. E. Noffke & B. Somekh (Eds.), The SAGE handbook of educational action research (pp. 39–49). Sage.
 9. Correia, N., Camilo, C., Aguiar, C, & Amaro, F. (2019). Children’s right to participate in early childhood education settings: A systematic review. Children and Youth Services Review, 100, 76–88.
 10. Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood education. RoutledgeFalmer.
 11. Davies, B. (2014). Listening to children. Routledge.
 12. Day, C., & Townsend, A. (2009). Practitioner action research: Building and sustaining success through Networked Learning Communities. In S. E. Noffke & B. Somekh (Eds.), The SAGE Handbook of Educational Action Research (pp. 178–189). Sage.
 13. Duda, D. (2017). Partycypacja dzieci poniżej szóstego roku życia w polskiej i angielskiej placówce wczesnej edukacji: perspektywa dorosłych i dzieci. Unpublished MA thesis. University of Lower Silesia.
 14. Duffy, G., & Gallagher, T. (2016). Shared education in contested spaces: How collaborative networks improve communities and schools. Journal of Educational Change, 18(1), 107–134. http://doi.org/10.1007/s10833-016-9279-3
 15. DuFour, R., & Eaker, R. (1998). Professional learning communities at work: Best practices for enhancing student achievement. National Education Service.
 16. Edwards, S. (2017). Reflecting differently. New dimensions: Reflection-before-action and reflection-beyond-action. International Practice Development Journal, 7(1), Article 2: 1–14. https://doi.org/10.19043/ipdj.71.002
 17. Elsner, D. (2013). Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka. Wolters Kluwer.
 18. Elsner, D., & Bednarek, K. (2012). Dwa lata ewaluacji wewnętrznej w opiniach środowisk edukacyjnych. SEO.
 19. Falkiewicz-Szult, M. (2007). Przemoc symboliczna w przedszkolu. Impuls.
 20. Falkiewicz-Szult, M. (2014). Demokratyzacja relacji pedagogicznych w opinii nauczycielek przedszkola. In K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, & T. Tokarz (Eds.), Demokracja i edukacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia (pp. 111–128). Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 21. Filipiak, E. (2019). Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – pozory zmiany czy przestrzeń możliwości rozwoju kultury szkoły i jej uczestników. Kwartalnik Pedagogiczny, 1(251), 33–46. https:/doi.org/10.5604/01.3001.0013.1836
 22. Gawlicz, K. (2009). Preschools play with power: Constructing the child, the teacher and the preschool in two Polish childcare institutions. Roskilde: Graduate School in Lifelong Learning.
 23. Gawlicz, K. (2020). Szkoły demokratyczne w Polsce. Praktykowanie alternatywnej edukacji. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 24. Gawlicz, K. (2022). “I felt as if I was becoming myself anew”: Transformative learning through action research projects carried out by beginner teachers. Journal of Transformative Education, 20(1), 62–79. https://doi.org/10.1177/15413446211049467
 25. Gewirtz, S., Shapiro, J., Maguire, M., Mahony, P., & Cribb, A. (2009). Doing teacher research: A qualitative analysis of purposes, processes and experiences. Educational Action Research, 17(4), 567–583. https://doi.org/10.1080/09650790903309433
 26. Grochowalska, M. (2015). Od wiedzy do działania: praca zawodowa w doświadczeniach początkujących nauczycieli edukacji przedszkolnej. Przegląd Pedagogiczny, (1), 85–97.
 27. Grochowalska, M., & Sajdera, J. (2017). Placówka przedszkolna w Małopolsce miejscem współpracy nauczycieli. In I. Ocetkiewicz (Ed.), Szkoła jako organizacja ucząca się Perspektywa ewaluacji zewnętrznej (pp. 11–36). Wydawnictwo Naukowe UP. https://doi.org/10.24917/9788380840423.1
 28. Guerra, P., & Figueroa, I. (2018). Action-research and early childhood teachers in Chile: Analysis of a teacher professional development experience. Early Years: An International Research Journal, 38(4), 396–410. https://doi.org/10.1080/09575146.2017.1288088
 29. Hart, R. A. (1992). Children’s Participation. From Tokenism to Citizenship. UNICEF.
 30. IMD, BeKi (Eds.). (2015). Children exploring the/ir world. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft.
 31. Kamińska, M. (2014). O zaufaniu społecznym – z badań nad potencjałem społecznym nauczycieli. In K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, & T. Tokarz (Eds.), Demokracja i edukacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia (pp. 182–196). Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 32. Kamińska, M. (2019). Nauczyciele o uczeniu się (we) współpracy. Oświatologia, 8, 19–25.
 33. Katz, S., Earl, L., Ben Jaafar, S., Elgie, S., Foster, L., Halbert, J., & Kaser, L. (2008). Learning networks of schools: The key enablers of successful knowledge communities. McGill Journal of Education, 43(2), 111–138. https://doi.org/10.7202/019578ar
 34. Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). The action research planner: Doing critical participatory action research. Springer.
 35. Kochanowska, E. (2017). Poczucie partycypacji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zmianach edukacyjnych. Raport z badań. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 12(1(43)), 99–111. https://doi.org/10.14632/eetp.2017.12.43.99
 36. Kosáčová, B., Filipiak, E., & Lemańska-Lewandowska, E. (2015). Czynności zawodowe nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: wyniki międzynarodowego badania porównawczego. Edukacja, 1(132), 60–80.
 37. Lansdown, G. (2010). The realisation of children’s participation rights. Critical reflections. In B. Percy-Smith & N. Thomas (Eds.), A handbook of children and young people’s participation: Perspectives from theory and practice (pp. 11–23). Routledge.
 38. Leitch, R., & Day, C. (2000). Action research and reflective practice: Towards a holistic view. Educational Action Research, 8(1), 179–193. http://doi.org/10.1080/09650790000200108
 39. Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. Journal of Social Issues, 2(4), 34–46.
 40. Lister, R. (2007). Why citizenship: Where, when and how children? Theoretical Inquires in Law, 8(2), 693–718. https://doi.org/10.2202/1565-3404.1165
 41. Lundy, L. (2007). “Voice” is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, 33(6), 927–942. http://doi.org/10.1080/01411920701657033
 42. Łukasik, J. M. (2020). Zaufanie w miejscu pracy nauczycieli. Czas Kultury, 1, 49–56.
 43. Mac Naughton, G., & Hughes, P. (2009). Doing action research in early childhood studies: A step by step guide. Open University Press.
 44. Madalińska-Michalak, J. (2019). Autonomia nauczyciela: uwarunkowania prawne i rozwijanie kompetencji nauczyciela do bycia autonomicznym. Forum Oświatowe, 31 (2(62)), 11–26. https://doi.org/10.34862/fo.2019.2.1
 45. Mager, U., & Nowak, P. (2012). Effects of student participation in decision making at school. A systematic review and synthesis of empirical research. Educational Research Review, 7(1), 38–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2011.11.001
 46. Malinowska, K. (2015). Informacja zwrotna oraz formalna ocena pracy nauczycieli. In K. Hernik (Ed.), Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013 (pp. 45–58). IBE.
 47. Mazurkiewicz, G., & Walczak, B. (2012). Obedience, sabotage, autonomy: Power games within the educational system. Power and Education, 4(1), 73–10. http://doi.org/10.2304/power.2012.4.1.73
 48. MEN. (2017). Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z Dnia 14 lutego 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 356.
 49. Mościcka, A., Drabek, M. (2010). Mobbing w środowisku pracy nauczyciela. In J. Pyżalski & D. Merecz (Eds.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem (pp. 75–98). Impuls.
 50. Müller-Kuhn, D., Zala-Mezö, E., Häbig, J., Strauss, N.-C. & Herzig, P. (2021). Five contexts and three characteristics of student participation and student voice – A literature review. International Journal of Student Voice, 6(2).
 51. Nowak-Łojewska, A. (2011). Nauczyciel „konserwa”(?) – odporny na zmianę relikt w skansenowej szkole. Studia Pedagogiczne 14, 173–86.
 52. Olczak, A. (2011). O zjawisku zniewolenia w rzeczywistości edukacyjnej. In D. Klus-Stańska, D. Bronk, & A. Malenda (Eds.), Pedagogika wczesnej edukacji: Dyskursy, problemy, otwarcia (pp. 211–229). Wydawnictwo Akademickie Żak.
 53. Pohl-Szymendera, M., & Śledzińska, A. (2018). Przedszkolny świat to dzieci świat. Refleksje po realizacji projektu pt. Wzmacnianie partycypacji dzieci jako podmiotów sprawczych w codziennym życiu przedszkola. Inspirator. Czasopismo Refleksyjnego Nauczyciela, 2(7), 24–26.
 54. Przewłocka, J. (2015). Klimat szkoły. In K. Hernik (Ed.), Polscy nauczyciele i dyrektorzy w Międzynarodowym Badaniu Nauczania i Uczenia się TALIS 2013 (pp. 59–63). IBE.
 55. Pyżalski, J. (2010). Czynniki salutogenne (wspierające dobrostan nauczyciela w pracy). In J. Pyżalski & D. Merecz (Eds.), Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem (pp. 107–15). Impuls.
 56. Quennerstedt, A., & Moody, Z. (2020). Educational children’s rights research 1989–2019: Achievements, gaps and future prospects. The International Journal of Children’s Rights, 28(1), 183–208. https://doi.org/10.1163/15718182-02801003
 57. Rasmussen, K. (2004). Places for children – children’s places. Childhood, 11(2), 155–173. http://doi.org/10.1177/0907568204043053
 58. Röhrborn, B., & Żylicz, P. O. (2013). Dziecko ma głos. Fundacja Rozwoju Dzieci.
 59. Sławińska, M. (2015). Podejmowanie decyzji przez dziecko w przedszkolu – potencjał i realia. In A. Nowak-Łojewska & A. Olczak (Eds.), Przedszkole – edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse? (pp. 113–125). Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 60. Schön, D. (1983). The reflective practitioner: How professionals think in action. Basic Books.
 61. Zamojski, P. (2014). Simulating education: The bureaucratisation of schooling as a production of the simulacra. Problemy Wczesnej Edukacji, 3(26), 25–38.
 62. Żytko, M. (2015). Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i ich gotowość do zmiany. Edukacja, 1(132), 47–59.