Main Article Content

Abstract

The article discusses the problem of modernisation of the Polish school in the context of social changes in post-modernist times. The thin-walled classroom ? as an element of the philosophy of co-learning and an example of a sharing economy ? is presented as a model of such modernisation. The author shows the possibilities of creating such a classroom based on her exploratory study of italki.com, a portal for tandem language learning. The study, carried out between April and June 2015, presents the portal and its users, based on participatory observation as well as a mini-survey and interviews (N = 10).

Keywords

usieciowiona szkoła tandem językowy język-za-język edukacja społecznościowa thin-walled classroom tandem language learning social-media education post-modern education

Article Details

How to Cite
Turula, A. (2016). The Thin-Walled Language Classroom. The Case of Italki.com. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 19(4(76), 77?95. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/329

References

 1. Autonomous Technology-Assisted Language Learning/Interaction/Finding Language Exchange (eTandem) Partners, http://en.wikibooks.org/wiki/Autonomous_Technology-Assisted_Language_Learning/Interaction/Finding_Language_Exchange_%28eTandem%29_Partners [dostęp: 15.06.2015].
 2. BARBER B., 2014, Gdyby burmistrzowie rządzili światem, Muza, Warszawa.
 3. BOTTON DE A., 2012, Status Anxiety, Hamish Hamilton, London, polskie wydanie: Lęk o status, przeł. H. Pustuła-Lewicka, Czuły Barbarzyńca, Warszawa.
 4. BOURDIEU P., 1986, The forms of capital, [in:] J.G. Richardson (ed.), Handbook for Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood, New York.
 5. CASTELLS M., 1999, Information Technology, Globalization and Social Development, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva.
 6. CZIKO G.A., 2004, Electronic tandem language learning (eTandem): A third approach to second language learning for the 21st century, CALICO Journal, Vol. 22(1).
 7. DELEUZE G., GAUTTARI F., 1988, Kłącze, przeł. B. Banasik, Colloquia Communia, nr 1–3.
 8. ELIAS N., 2008, Społeczeństwo jednostek, przeł. J. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. KOLB D.A., 1884, Experiential Learning experience as a source of learning and development, Prentice Hall, New Jersey.
 10. KRAMSCH C., 2006, From Communicative Competence to Symbolic Competence, The Modern Language Journal, Vol. 90(2).
 11. MARODY M., 2015, Jednostka po nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 12. NANCY J.L., 1991, Inoperative Community, Minnesota University Press, Minneapolis.
 13. O’DOWD R., 2011, Intercultural communicative competence through telecollaboration, [in:] J. Jackson (ed.), The Routledge Handbook of Language and Intercultural Communication, Routledge, London.
 14. PARISER E., 2011, The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You, Penguin Press, New York.
 15. POLAK M., ŚCIBOR J., 2015, Optymalne wyposażenie klasy w technologie edukacyjne, Edunews: portal o nowoczesnej edukacji, http://www.edunews.pl/edytoriale/3027-optymalne-wyposazenie-klasy-wtechnologie-edukacyjne [dostęp: 15.06.2015].
 16. PORTAL EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY SZKÓŁ www.etwinning.pl
 17. PORTAL PROGRAMU MIT CULTURA http://cultura.mit.edu/.
 18. ROCZNIK STATYSTYCZNY 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/rocznikistatystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2014,2,9.html# [dostęp: 15.06.2015].
 19. SOWA J., 2015, Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Widma przeszłości, wizje przyszłości, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa.
 20. Sprawozdanie z realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła 2014, http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/02/sprawozdaniecyfrowaszkola-przyjeteprzezrm25_02_2014.pdf [dostęp: 15.06.2015].
 21. RICHARDSON W., MANCABELLI R., 2011, Personal Learning Networks. Using the Power of Connections to Transform Education, Solution Tree Press, Bloomington.
 22. THOMPSON C., 2013, Smarter than you think. How new technology is changing our minds for the better, William Collins Books, London.
 23. WATTERS E., 2003, Urban Tribes: A Generation Redefines Friendship, Family, and Commitment, Bloomsbury Publishers, London, New York.
 24. WELLMAN B., 2002, Little boxes, glocalization, and networked individualism, http://calchong.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/LittleBoxes.pdf [dostęp: 15.06.2015].