Main Article Content

Abstract

In this article I assume that independence in the current social situation of a human being becomes a more and more important feature, not to say ? its essential feature. Developing the independence is a difficult and lifelong task. An important factor of its achievement are educational processes. However, analyses and examinations of educational practices in this regard indicate that often (too often!) teachers? actions do not conduce to the development of that personality feature of students ? on the contrary ? they counteract its disclosure and development blocking it and weaning the students from independence.


I see the change possibilities and prerequisites in the processes of constructing and deconstructing the teachers? professional awareness that takes place under the impact of the reflective reference of the theory to one?s own professional actions. I assume that the theory which can be particularly valuable here is Kazimierz Obuchowski?s author?s personality theory. I find in it an extremely clear and strong justification of the values of independence, potential, mechanisms and conditions of its development in educational processes.

Keywords

samodzielność ucznia edukacja osobowość autorska student’s independence education author’s personality

Article Details

How to Cite
Świrko-Pilipczuk, J. (2016). Independence in the Light of the Concept of Author?s Personality ? Educational Perspective. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 19(4(76), 57?73. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/328

References

 1. BŁACHNIO A., 2006, Autor siebie w trzeciej fali cywilizacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 2. JACYNO M., 2007, Kultura indywidualizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. JURGIEL A., MĘCZKOWSKA A., 2005, O nauczycielskiej świadomości jako medium konstrukcji świata społecznego na przykładzie analizy obrazów ucznia w oczach nauczyciela, Problemy Wczesnej Edukacji, nr 1.
 4. KLUS-STAŃSKA D., 2002, Konstruowanie wiedzy we współczesnej szkole, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Olsztyn.
 5. KLUS-STAŃSKA D., 2005, Mentalne zniewolenie nauczycieli wczesnej edukacji – epizod czy prawidłowość, Problemy Wczesnej Edukacji, nr 1.
 6. KLUS-STAŃSKA D., 2010, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa.
 7. KLUS-STAŃSKA D. (red.), 2008, Dokąd zmierza polska szkoła?, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa.
 8. KLUS-STAŃSKA D. (red.), 2014, (Anty)edukacja wczesnoszkolna, IMPULS, Kraków.
 9. KLUS-STAŃSKA D., HURŁO L., ŁOJKO M., 2009, Paradygmaty współczesnej dydaktyki, IMPULS, Kraków.
 10. KLUS-STAŃSKA D., NOWICKA M., 2005, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa.
 11. KLUS-STAŃSKA D., SZYMAŃSKI M.J., SZYMAŃSKI M.S., 2003, Renesans(?) nauczania całościowego. Współczesna dydaktyka wobec nauczania zintegrowanego, blokowego i przedmiotowego, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa.
 12. MĘCZKOWSKA A., 2002, Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego, IMPULS, Kraków.
 13. OBUCHOWSKI K., 1985, Adaptacja twórcza, KiW, Warszawa.
 14. OBUCHOWSKI K., 1995, Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Zysk i S-ka, Poznań.
 15. OBUCHOWSKI K., 2001, Od przedmiotu do podmiotu, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 16. POTULICKA E., 2010, Pedagogiczne koszty reform skoncentrowanych na standardach i testowaniu, [w:] E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, IMPULS, Kraków.
 17. RUTKOWIAK J., 2010, Czy istnieje edukacyjny program ekonomii korporacyjnej?, [w:] E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, IMPULS, Kraków.
 18. ŚWIRKO-PILIPCZUK J., 2011, Samodzielność w filozoficznych poglądach i koncepcjach człowieka – implikacje pedagogiczne, Szczecin.
 19. ZAMOJSKI P., 2010, Pytanie o cel kształcenia – zaproszenie do debaty, Wyd. UG, Gdańsk.