Main Article Content

Abstract

In the article the author analyses economic, social and cultural conditions, which contributed to the idea of lifelong learning in adults and its impact on the sphere of professional education and work. The author believes that sudden changes in the economy and turbulences on the employment market force us to consider whether the traditional model of professional education, where education precedes taking on a job, is still to be maintained. Perhaps the so-far relation ?first education and then work? should be replaced by the solution of ?first work and then education?. The observed dynamics of post-modernism provides arguments for such a change.

Keywords

całożyciowe uczenie się przygotowanie zawodowe zatrudnienie rynek pracy biografia linearna indywidualizacja lifelong learning vocational training employment labour market linear biography individualisation

Article Details

How to Cite
Malewski, M. (2016). Cultural Contexts of the Lifelong Learning Concept. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 19(4(76), 45?56. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/326

References

  ALHEIT P., 2009, Całożyciowe uczenie się i kapitał społeczny, Teraźniejszość ? Człowiek ? Edukacja, 4(48).

  ALHEIT P., 2015, Teoria biografii jako fundament pojęciowy uczenia się przez całe życie, Teraźniejszość ? Człowiek ? Edukacja, 4(72).

  BAKAN J., 2006, Korporacja. Patologiczna pogoń za zyskiem i władzą, Wydawnictwo Lepszy Świat, Warszawa.

  BARNEY D., 2008, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

  BAUMAN Z., 1991, Socjologiczna teoria postmoderny, [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej, Instytut Kultury, Warszawa.

  BAUMAN Z., 1995, Wolność, Wydawnictwo Żak, Kraków.

  BECK U., 2002, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

  BIERNACKA M., 2009, Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego ja, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

  BOKSZAŃSKI Z., 2007, Indywidualizm a zmiana społeczna: Polacy wobec nowoczesności ? raport z badań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  DESJARDINS R., SCHULLER T., 2007, Understanding the social outcomes of learning, OECD, Paris.

  DOMAŃSKI H., 2002, Polska klasa średnia, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

  FIELD J., 2005, Social capital and lifelong learning, Policy Press, London.

  HAGER P., 2004, Conceptions of learning and understanding learning at work, Studies in Continuing Education, 1(26).

  HAJDUK E., 2001, Kulturowe wyznaczniki biegu życia, Wydawnictwo Akademickie ?Żak?, Warszawa.

  KANG JOONG D., 2007, Rhizoactivity: toward a postmodern theory of lifelong learning, Adult Education Quarterly, 3(57).

  KNIPPRATH H., DE RICK K., 2015, How social and human capital predict participation in lifelong learning: a longitudinal data analysis, Adult Education Quarterly, 1(65).

  KRAJEWSKI M., 1997, Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata społecznego, Kultura i Społeczeństwo, nr 3.

  LAVE J., WENGER E., 1991, Situated Learning. Legitimate Peripherial Participation, Cambridge University Press, Cambridge.

  MALEWSKI M., 2013, O polityczności andragogiki, Edukacja Dorosłych, 1(68).

  RIFKIN J., 2001, Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postronkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

  SARTORI G., 1994, Teoria demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  SCHUETZE H.G., 2006, International concepts and agendas of Lifelong Learning, A Journal of Comparative and International Education, 3(36).

  SOLARCZYK-AMBROZIK E., 2004, Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

  STRAWN C.L., 2003, The influence of social capital on lifelong learning among adults who did not finish high school, National Centre for the Study of Adult Learning and Literacy, Boston.

  WEBER M., 2011, Etyka protestancka i duch kapitalizmu, Wstęp D. Lachowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.