Main Article Content

Abstract

This paper presents an attempt of reflection on the categories of ?place? and ?memory? and their inherence in biographical research. The starting point of this discussion is the P. Connerton?s work entitled How Modernity Forgets (Connerton 2009) and the concept of ?places of memory? by P. Nora (Nora 2009). Recognition of the above categories will be preceded by the look at the meaning of the place as the memory medium. Other terms that are essential for the understanding of this subject, such as memory space, spatial turn and place memory, will be referred to.

Keywords

miejsce nie-miejsce pamięć biograficzna nośniki pamięci biografia place non-place biographical memory memory medium biography

Article Details

How to Cite
Czajkowska, A. (2016). Place and Memory. In the Search for Premises of Biographical Research. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 19(4(76), 23?44. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/325

References

 1. ASSMANN A., 2015, Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań.
 2. ATKINSON W.W., 1995, Kształcenie pamięci: nauka o obserwacji, pamięci i wywoływaniu wspomnień, INTERLIBRO, Warszawa.
 3. AUGÈ M., 2010, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. BARTHES R., 2008, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 5. BEDNAREK S., 2012, Mnemotoposy: słowo wstępne, Przegląd Kulturoznawczy – Wybór tekstów z roku 2012, część A, nr 1(11), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 6. BRODSKI J., 2007, W półtora pokoju, [w:] J. Brodski, Mniej niż ktoś. Eseje, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 7. BUCZYŃSKA-GAREWICZ H., 2006, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Universitas, Kraków.
 8. BRUNER J., 1990, Życie jako narracja, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 4.
 9. CONNERTON P., 2009, How Modernity Forgets, Cambridge University Press, Cambridge.
 10. CONNERTON P., 2012, Jak społeczeństwa pamiętają, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 11. DIDI-HUBERMAN G., 2008, Obrazy mimo wszystko, Universitas, Kraków.
 12. FOUCAULT M., 2005, Inne przestrzenie, Teksty Drugie, nr 6.
 13. GOLKA M., 2009, Pamięć społeczna i jej implanty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 14. JAŁOWIECKI B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa.
 15. KAŹMIERSKA K., 2008, Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady, Instytut Wydawniczy Nomos, Kraków.
 16. KOCIATKIEWICZ J., KOSTERA M., 1997, Antropologia pustych przestrzeni, [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Pisanie miasta – czytanie miasta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.
 17. KRANZ T., 2009, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin.
 18. KULA M., 2002, Nośniki pamięci historycznej, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 19. LACAN J., 1996, Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 20. MALISZEWSKI K., 2008, Pedagogicznie mieszka człowiek, [w:] J. Kurek, K. Maliszewski (red.), Miasto i czas, Miejski Dom Kultury „Batory”, Chorzów.
 21. MANN T., 2008, Czarodziejska góra, Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 22. MENDEL M., 2006, Pedagogika miejsca i animacja na miejsce wrażliwa, [w:] M. Mendel (red.), Pedagogika miejsca, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 23. NORA P., 1989, Between Memory and History. Les lieux de Mémoire, [in:] Representations, No. 26, Special Issue, Memory and Counter-Memory, University of California Press.
 24. NORA P., 2009, Między pamięcią i historią: Les lieux de Mémoire, Tytuł roboczy: „archiwum #2”, Muzeum Sztuki w Łodzi.
 25. SARYUSZ-WOLSKA M., 2011, Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 26. SCHLÖGEL K., 2009, W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji i geopolityce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 27. SZACKI J., 2000, Spotkania z utopią, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 28. SZPOCIŃSKI A., 2003, Miejsca pamięci, Borussia, nr 29.
 29. SZPOCIŃSKI A., 2008, Miejsca pamięci (lieux de mémoire), Teksty Drugie, nr 4.
 30. TUAN Y., 1987, Przestrzeń i miejsce, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 31. WEIL S., 1961, Zakorzenienie i inne fragmenty. Wybór pism, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Biblioteka Więzi, t. II, Kraków.