Treść głównego artykułu

Abstrakt

Robert Kwaśnica, Język, wzorce krytyczności, przedrozumienie. W poszukiwaniu możliwości krytyki pedagogicznego rozumu, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2019

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Chmielewska, J. (2018). Ogłoszenie: Robert Kwaśnica, Język, wzorce krytyczności, przedrozumienie. W poszukiwaniu możliwości krytyki pedagogicznego rozumu, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2019 . Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21(Specjalny), 249-250. Pobrano z https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/249