Main Article Content

Abstract

The issues raised in the article concern pedagogy, architecture and environmental psychology: theoretical and practical basis of the learning process, physical dimension of this process, their mutual relations and the scope of impacts. The general thesis of the article is that within education, an adjustment of its physical environment should be done parallel to changes in curricula and teaching methods. There are three auxiliary theses subordinated to general thesis, as follows: 1. Architecture of education spaces over the years has slightly evolved and often does not correspond to modern educational needs,

 2. It is possible to build educational environment based on the concept of architectural determinism,


C. Consciously designed architecture can take an active part in the learning process and create an active educational environment.

Keywords

architektura edukacja pedagogika aktywne środowisko edukacji interdyscyplinarność architecture education pedagogy active environment of education interdisciplinarity

Article Details

How to Cite
Szpytma, C. (2016). The Role of Architecture in Creating an Active Environment of Education. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 19(1(73), 119–136. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/237

References

 1. BAŃKA A., 2003, Historia badań dotyczących człowieka i środowiska w Polsce, [w:] A. Bańka (red.), Zachowanie, środowisko, architektura: Forma i przestrzeń w świadomości użytkowników i projektantów. Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.
 2. BAUMAN Z., 2011, Świat nieprzychylny edukacji, [w:] 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie.
 3. BROADY M., 2009, Social Theory in Architectural Design, [in:] R. Gutman (ed.), People and Buildings. Transaction Publishers, New Jersey.
 4. BROADY M., 1966, Social Theory in Architectural Design. Arena, The Architectural Association Journal, 81 (898).
 5. CHÂTELET A.M., 2008, A Breath of Fresh Air. Open-Air Schools in Europe, [in:] M. Gutman & N. de Coninck- Smith (eds.), Designing modern childhoods: History, space, and the Material Culture of Children, Rutgers University Press.
 6. Chez Panisse Foundation, 2012, Edible Schoolyard Project 2010–2012 Annual Report (sprawozdanie z działalności fundacji), http://edibleschoolyard.org/sites/default/files/file/ESYP 2010-12 AnnualReport.pdf (dostęp: 30 kwietnia 2015).
 7. DAVIES N., 2010, Europa. Rozprawa historyka z historią, Znak, Kraków.
 8. DRZEWIECKI P., Przestrzeń dla edukacji. O architekturze szkolnej, http://www.edunews.pl/badania-idebaty/opinie/820 (dostęp: 15 grudnia 2013).
 9. DYLAK S., 2013, Architektura wiedzy w szkole, Difin, Warszawa.
 10. EYCHHORN F., 1930, Racjonalizacja budownictwa, Architektura i Budownictwo, 2.
 11. FOUCAULT M., 1998, Space, Knowledge, and Power m (rozmowa z P. Rabinowem), [w:] K.M. Hays (red.), Architectural Theory Since 1968, Cambridge, USA.
 12. IZBICKI T., 1964, Zagadnienia z praktyki architektonicznej i pedagogicznej w szkołach podstawowych, Architektura, 7/8.
 13. JANKOWSKA J., UNIEJEWSKI A., UNIEJEWSKI T., 1962, Budownictwo szkół i przedszkoli, Arkady, Warszawa.
 14. KLUS-STAŃSKA D., 2013, Cyfrowi tubylcy w szkole cyfrowych imigrantów, czyli awatar w świecie Ptysia i Balbinki, Problemy Wczesnej Edukacji, 4.
 15. LACAPERE S., 1978, Souvenirs de la maison de verre. L’ecole de plein air de Suresnes, communaute educative, Blamont.
 16. LE CORBUSIER, 2012, W stronę architektury, Fundacja Centrum Architektury, Warszawa.
 17. LENARTOWICZ J.K., 2007, Słownik psychologii architektury, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 18. LOOS A., 2013, Ornament i zbrodnia. Eseje wybrane, Centrum Architektury, BWA Galeria Miejska w Tarnowie, Warszawa–Tarnów.
 19. MARZYŃSKI S., 1969, Podstawy projektowania architektury, Arkady, Warszawa.
 20. MORBITZER J., 2011, Szkoła w epoce płynnej nowoczesności, [w:] 21. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Człowiek – media – edukacja, Kraków.
 21. NALASKOWSKI A., 2002, Przestrzenie i miejsca szkoły, Impuls, Kraków.
 22. National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (NACCCE), 1999, All Our Futures: Creativity, Culture and Education, K. Robinson (ed.), Dept. for Education and Employment, London.
 23. PALLASMAA J., 2012, Oczy skóry. Architektura i zmysły, Instytyt Architektury, Kraków.
 24. POLYAK L., 2009, Wyzwalająca rama, Autoportret, 4.
 25. PROKOPSKA A., 2002, Morfologia dzieła architektonicznego: analiza metodologiczna wybranych morfologicznych układów środowisk naturalnego i architektonicznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 26. PROKOPSKA A., 2002, Morphology of the architectural achievement. A methodological analysis of selected morphological systems of the natural and architectural environments, [in:] Systems: Journal of Transdisciplinary Systems Science, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 27. PROKOPSKA A., 2012, Projektowanie architektoniczne: procesy wstępne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów.
 28. ROBINSON K., 2010, Oblicza Umysłu. Ucząc Się Kreatywności, Element, Kraków.
 29. SPRINGER F., 2013, Notatki z przestrzeni: bez architektury nie ma życia, ARCH, 1.
 30. SYSKA A., 2011, Chorzowskie szkoły okresu międzywojennego. Architektura trwała, użyteczna, piękna?, [w:] A. Zabłocka-Kos (red.), Trwałość, użyteczność, piękno? Architektura dwudziestego wieku w Polsce, Via Nova, Wrocław.
 31. SZTOBRYN S., 2003, Pedagogika Celestyna Freineta, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
 32. ŚLIWERSKI B., 2003, Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne: Wstęp, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
 33. ŚLIWERSKI B., 2013, Zmierzamy ku edukacyjnej katastrofie (rozmowa z R. Drzewieckim), Dziennik Gazeta Prawna, 4/05.
 34. ŚLUSARCZYK M., 2010, Spory o edukację wczoraj i dziś, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków.
 35. WALLENSTEIN S.O., 2009, Biopolitics and the Emergence of Modern Architecture, Buell Center & Princeton Architectural Press, New York.
 36. WŁODARCZYK J., 1992, Architektura szkoły, Arkady, Warszawa.
 37. WOŁOSZYN S., 2003, Kultura umysłowa i reformy szkolne w epoce oświecenia, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa.
 38. WRIGHT F.L., 1960, Integrity, [in:] E. Kaufman, B. Raeburn (ed.), Frank Lloyd Wright: Writings and Buildings, Horizon Press, New York.
 39. ZIMBARDO P., 2013, Uwolnić dzieci (rozmowa z M. Moskalewiczem), Gazeta Wyborcza, 26/11.