Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza możliwości poradzenia sobie polskiej szkoły ze zjawiskiem cyberprzemocy w stosunku do nieletnich oraz osób dorosłych, w szczególności nauczycieli. Autorzy przedstawiają w artykule możliwości dochodzenia odpowiedzialności prawnej za działania cyberprzemocowe w sytuacji, gdy ofiara oraz sprawca są małoletni oraz kiedy ofiarą staje się funkcjonariusz publiczny, tj. nauczyciel, sprawcą zaś jest nieletni – uczeń szkoły. W artykule podjęto również próbę przeanalizowania obecnie funkcjonującego prawa w Polsce oraz próbę oceny, czy prawo jest w stanie poradzić sobie z narastającym w szybkim tempie problemem, jakim jest przemoc w internecie. Analizie poddane zostały również gotowość szkół publicznych do skutecznej edukacji małoletnich w temacie cyberprzemocy oraz gotowość do radzenia sobie ze sprawcą cyberprzemocy, w tym pomoc ofierze – nauczycielowi, który stał się celem ataku małoletniego ucznia.

Słowa kluczowe

cyberprzemoc ofiara cyberprzemocy zniewaga zniesławienie sprawca cyberprzemocy blokada rodzicielska szkodliwe treści

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Głowacki, B., & Rajba, B. (2018). Odpowiedzialność za cyberprzemoc w stosunku do nieletnich. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21(Specjalny), 123-132. Pobrano z https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/223

Referencje

 1. Brochado S., Soares S., Fraga S., 2016, A scoping review on studies of cyberbullying prevalence among adolescents, Trauma Violence and Abuse, 1.
 2. Broniatowski K., 2017, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni – regulacje w prawie polskim oraz unijnym, opracowanie przygotowane na zamówienie przewodniczącego Senackiego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym, senatora Łukasza Mikołajczyka, Warszawa.
 3. Campbell M.A., 2005, Cyberbullying: An old problem in a new guise?, Australian Journal of Guidance and Counseling, 15(1).
 4. David-Ferdon C., Hert z M., 2007, Electronic Media, Violence, and Adolescents: An Emerging Public Health Problem, Journal of Adolescent Health, 41 (6).
 5. Henderson A., 2009, High-tech words do hurt: A modern makeover expands Missouri’s harassment to include electronic communications (Master’s thesis, University of Missouri), http://law.missouri.edu/lawreview/docs/74-2/Henderson.pdf (dostęp: 11.03.2018).
 6. Herb eck D., 2010, J.S. v. Bethlehem area school district. Informally published manuscript, Department of Communication, Boston College, Boston, MA, https://www2.bc.edu/~herbeck/cyberlaw.bethlehem. html (dostęp: 02.03.2018).
 7. Kowalski R. M., Limb er S. P., Agatson P. W., 2012, Cyberbullying: Bullying in the digital age (2nd ed.), Wiley-Blackwell.
 8. Legislation.gov.uk. (2015). Education and Inspections Act 2006. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/section/93 (dostęp: 01.03.2018).
 9. Levin K.D., 2010, La cyberintimidation: Analyse juridique, Canadian Journal of Law and Technology 8(1).
 10. NASK, 2016, Nastolatki 3.0., Warszawa.
 11. Olweus D., Limb er S.P., 2018, Some problems with cyberbullying research, Current Opinion in Psychology, 19.
 12. Orange, 2016, Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie, Warszawa.
 13. PBI (2015). Diagnoza korzystania z internetu przez dzieci w Polsce. PBI i Fundacja Dzieci Niczyje.
 14. Quinche F., 2011, Cyber-harcèlement. Jeunes et violences “virtuelles” Jeunes et médias, Les cahiers francophones de l’éducation aux médias, 1.
 15. Raskauskas J., Stolt z A.D., 2007, Involvement in traditional and electronic bullying among adolescents, Developmental Psychology, 43(3).
 16. Rivers I., Noret N., 2010), ‘I h8 u’: findings from a five-year study of text and email bullying, British Educational Research Journal, 36 (4), 643-671.
 17. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 18. Smith P.K., Mahdavi J., Carv alho M. et al., 2008, Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49.
 19. Wojtasik Ł., 2008, Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, wyd. II, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa.
 20. Ybarr a M.L., Mitchell K.J., Wolak J. et al., 2006, Examining characteristics and associated distress
 21. related to Internet harassment: Findings from the second youth Internet safety survey, Pediatrics, 118.