Main Article Content

Abstract

This article aims to explore how Polish schools can cope with cyberbullying against minors and adults, in particular teachers. The authors present the possibilities of taking legal action when both the victim and the perpetrator of cyber violence are minors and when a public official, i.e. a teacher, is the victim, and a minor - a student of the school - is the perpetrator. The article analyses the relevant laws currently in force in Poland and assesses in how far the law is capable of coping with the rapidly growing problem of violence on the Internet. The readiness of public schools to effectively educate minors about cyberbullying, to deal with cyberbullies and to support teachers who have been cyberbullied by minor students is explored as well.

Keywords

cyberprzemoc ofiara cyberprzemocy zniewaga zniesławienie sprawca cyberprzemocy blokada rodzicielska szkodliwe treści cyberbullying cyberbullying victim cyberbully insult defamation parental block harmful content

Article Details

How to Cite
Głowacki, B., & Rajba, B. (2018). Responsibility for Cyberbullying against Minors. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 21(Specjalny), 123–132. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/223

References

 1. Brochado S., Soares S., Fraga S., 2016, A scoping review on studies of cyberbullying prevalence among adolescents, Trauma Violence and Abuse, 1.
 2. Broniatowski K., 2017, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni – regulacje w prawie polskim oraz unijnym, opracowanie przygotowane na zamówienie przewodniczącego Senackiego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym, senatora Łukasza Mikołajczyka, Warszawa.
 3. Campbell M.A., 2005, Cyberbullying: An old problem in a new guise?, Australian Journal of Guidance and Counseling, 15(1).
 4. David-Ferdon C., Hert z M., 2007, Electronic Media, Violence, and Adolescents: An Emerging Public Health Problem, Journal of Adolescent Health, 41 (6).
 5. Henderson A., 2009, High-tech words do hurt: A modern makeover expands Missouri’s harassment to include electronic communications (Master’s thesis, University of Missouri), http://law.missouri.edu/lawreview/docs/74-2/Henderson.pdf (dostęp: 11.03.2018).
 6. Herb eck D., 2010, J.S. v. Bethlehem area school district. Informally published manuscript, Department of Communication, Boston College, Boston, MA, https://www2.bc.edu/~herbeck/cyberlaw.bethlehem. html (dostęp: 02.03.2018).
 7. Kowalski R. M., Limb er S. P., Agatson P. W., 2012, Cyberbullying: Bullying in the digital age (2nd ed.), Wiley-Blackwell.
 8. Legislation.gov.uk. (2015). Education and Inspections Act 2006. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/section/93 (dostęp: 01.03.2018).
 9. Levin K.D., 2010, La cyberintimidation: Analyse juridique, Canadian Journal of Law and Technology 8(1).
 10. NASK, 2016, Nastolatki 3.0., Warszawa.
 11. Olweus D., Limb er S.P., 2018, Some problems with cyberbullying research, Current Opinion in Psychology, 19.
 12. Orange, 2016, Rodzice i dzieci wobec zagrożeń dzieci w Internecie, Warszawa.
 13. PBI (2015). Diagnoza korzystania z internetu przez dzieci w Polsce. PBI i Fundacja Dzieci Niczyje.
 14. Quinche F., 2011, Cyber-harcèlement. Jeunes et violences “virtuelles” Jeunes et médias, Les cahiers francophones de l’éducation aux médias, 1.
 15. Raskauskas J., Stolt z A.D., 2007, Involvement in traditional and electronic bullying among adolescents, Developmental Psychology, 43(3).
 16. Rivers I., Noret N., 2010), ‘I h8 u’: findings from a five-year study of text and email bullying, British Educational Research Journal, 36 (4), 643-671.
 17. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 18. Smith P.K., Mahdavi J., Carv alho M. et al., 2008, Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49.
 19. Wojtasik Ł., 2008, Jak reagować na cyberprzemoc. Poradnik dla szkół, wyd. II, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa.
 20. Ybarr a M.L., Mitchell K.J., Wolak J. et al., 2006, Examining characteristics and associated distress
 21. related to Internet harassment: Findings from the second youth Internet safety survey, Pediatrics, 118.