Treść głównego artykułu

Abstrakt

Wyniki badań nad związkiem między nastrojem a wydajnością poznawczą nadal pozostają niejasne. W niniejszym badaniu zakładano, że związek ten może być moderowany przez specyficzne poczucie samoskuteczności. Przyjęto, że pozytywny nastrój osób o wyższym poczuciu samoskuteczności powinien korelować dodatnio z wydajnością poznawczą. Osoby takie są w zadaniu wysoce umotywowane, bo na bazie wysokiego poczucia samoskuteczności antycypują sukces, mogący podtrzymać ich pozytywny nastrój. W przypadku osób o niskim specyficznym poczuciu samoskuteczności założono, że cecha ta będzie współwystępować z niską motywacją zadaniową w pozytywnym nastroju. Wyniki badania korelacyjnego (N = 49) potwierdziły hipotezę dotyczącą pozytywnego nastroju u osób o wysokim poczuciu samoskuteczności. Dyskusji poddano potencjalne implikacje uzyskanych zależności między poczuciem samoskuteczności, wydajnością poznawczą a odczuwanym afektem w sferze edukacyjnej.

Słowa kluczowe

pozytywny nastrój wydajność poznawcza specyficzne poczucie samoskuteczności związek pozytywnego nastroju z wydajnością poznawczą

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Niemiec, T. (2018). Specyficzne poczucie samoskuteczności jako moderator związku pozytywnego nastroju z wydajnością poznawczą. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21(Specjalny), 111-121. Pobrano z https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/222

Referencje

 1. Bandura A., 1997, Self-efficacy: The exercise of control, Macmillan, Toronto.
 2. Bless H., Schwarz N., Clore G.L., Golisano V., Rabe C., Wölk M., 1996, Mood and the use of scripts: does a happy mood really lead to mindlessness?, Journal of Personality and Social Psychology, 71(4), 665–679. doi:10.1037/0022-3514.71.4.665.
 3. Bohn-Gettl er C.M., Rapp D.N., 2011, Depending on my mood: mood-driven influences on text comprehension, Journal of Educational Psychology, 103(3), 562–577. doi:10.1037/a0023458.
 4. Chen G., Gull y S.M., Whiteman J.A., Kilcull en R.N., 2000, Examination of relationships among trait-like individual differences, state-like individual differences, and learning performance, The Journal of Applied Psychology, 85(6), 835–847. doi:10.1037/0021-9010.85.6.835.
 5. Forgas J.P. (red.), 2001, Affect and social cognition, Lawrence Erlbaum Associates Publisher, New Jersey.
 6. Fredrickson B.L., Braningan Ch., 2005, Positive emotions broaden the scope of attention and thought – action repertoires, Cognition and Emotion 19, 313–332.
 7. Goryńska E., 2005, Przymiotnikowa Skala Nastroju UMACL Geralda Matthewsa, A. Grahama Chamberlaina,
 8. Dylana M. Jonesa, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 9. Gupta N., Ganster D.C., Kepes S., 2013, Assessing the validity of sales self-efficacy: a cautionary tale, The Journal of Applied Psychology, 98(4), 690–700. doi:10.1037/a0032232.
 10. Isen A., Daubm an K., Nowicki G., 1987, Positive affect facilitates creative problem solving, Journal of Personality and Social Psychology, 52(6), 1122–1131. doi:10.1037/0022-3514.52.6.1122.
 11. Mackie D.M., Wort h L.T., 1989, Processing deficits and the mediation of positive affect in persuasion, Journal of Personality and Social Psychology, 57(1), 27–40. doi:10.1037/0022-3514.57.1.27.
 12. Mart in L.L., Ward D.W., Achee J.W., Wyer R.S., 1993, Mood as input: People have to interpret the motivational implications of their moods, Journal of Personality and Social Psychology, 64(3), 317–326. doi:10.1037//0022-3514.64.3.317.
 13. Maruszewski T., 2011, Psychologia poznania. Umysł i świat, GWP, Gdańsk.
 14. Niemiec T., 2014, Polska specyfika manipulacji afektem w eksperymentach, [w:] G. Tokarz, T. Marczak (red.), Wybrane problemy nauk humanistycznych, Arboretum, Wrocław.
 15. Niemiec T., Lachowicz-Tabaczek K., 2015, The moderating role of specific self-efficacy in the impact of positive mood on cognitive performance, Motivation & Emotion. 39(4), 498–505. doi:10.1007/s11031-014-9469-3.
 16. Oatl ey J., Jenkins J., 2003, Zrozumieć emocje, PWN, Warszawa.
 17. Oleś P.K., 2003, Wprowadzenie do psychologii osobowości, Scholar, Warszawa.
 18. Rican P., 1984, Test potencjału intelektu, Psychodiagnosticke a Didakticke Testy, Bratislava.
 19. Schwarz N., Clore G.L., 1983, Mood, misattribution, and judgments of well-being: informative and directive functions of affective states, Journal of Personality and Social Psychology, 45(3), 513–523. doi:10.1037/0022-3514.45.3.513.
 20. Sterneberg R., 1999, Psychologia poznawcza, Warszawa: WSiP.
 21. Wegener D.T., Pett y R.E., Smith S.M., 1995, Positive mood can increase or decrease message scrutiny: the hedonic contingency view of mood and message processing, Journal of Personality and Social Psychology, 69(1), 5–15. doi:10.1037/0022-3514.69.1.5.
 22. White R.W., 1959, Motivation reconsidered: The Concept of Competence, Psychological Review, 66, 297–333.
 23. Wood R., Bandura A., 1989, Impact of conceptions of ability on self-regulatory mechanisms and complex decision making, Journal of Personality and Social Psychology, 56(3), 407–415. doi:10.1037/0022-3514.56.3.407.