Main Article Content

Abstract

The political entanglements of education make it an engaged practice as it determines the scope of epistemic, ontological, civilisational, and cultural issues. A significant role in this respect is played by the language of education, which triggers “role enactment.” These two concepts are supposed to reduce cognitive dissonance and ontological discomfort. They also lead to the “blending” of the individual with the socio-political system. The concepts of language and “role enactment” form the most important element of the power-ideology-education triad.

Keywords

polityka ideologia system język decorum działanie w roli politics ideology system language decorum role enactment

Article Details

How to Cite
Przyszczypkowski, K. (2018). The Politico-Ideological Decorum in and of Education. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 21(Specjalny), 41–51. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/205

References

 1. Agamb en G., 2008, Wspólnota, która nadchodzi, Wyd. Sic, Warszawa.
 2. Chmura-Rutkowska I., Głowacka-Sobiech E., Skórzyńska I., 2015, Niegodne historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 3. Dembiński M., 2013, Pedagogiczne tworzenie istoty ludzkiej, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 4. Drewermann E., 2002, Kler. Psychogram ideału, Wyd. URAEUŚ, Gdynia.
 5. Dunin K., 2007, Łaska przekraczania granic, [w:] A. Badion Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu. Wyd. Korporacja Halart, Kraków.
 6. Fairclough N., Duszak A., 2008, Wstęp: Krytyczna analiza dyskursu-nowy obszar badawczy dla lingwistyki i nauk społecznych [w:] Duszak A., Fairclough N., (red.) Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 7. Finkielkraut A., 2005, Niewdzięczność, Wyd. Sic!, Warszawa.
 8. Głowiński M., 2011, Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice, Wyd. Universitas, Kraków.
 9. Graff A., 2010, Magma i inne próby zrozumienia, o co chodzi, Wyd. Krytyka Polityczna, Warszawa.
 10. Goleman D., 1997, Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 11. Gromkowska-Melosik A., 2015, Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 12. Hejnicka-Berwińska T., 2015, Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej, PWN, Warszawa.
 13. Klus-Stańska D., 2012, Wiedza, która zniewala - transmisyjna tradycja szkolnej edukacji [w:] Forum oświatowe 1 (46)2012, (red.) Gołębniak D., Zamorska B., Warszawa-Wrocław.
 14. Kosiński K., 2000, O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945-1956, Wyd. Trio, Warszawa.
 15. Littell J., 2009, Suche i wilgotne: krótka wyprawa na terytorium faszysty, Wyd. Literackie, Kraków.
 16. O'Neill V.F., 1981, Educational Ideologies. Contemporary Expressions of Educational Philosophy, Santa Monica.
 17. Pokorska B. Prawa pierwsze. Co ważniejszy. Wynik czy prawdziwość informacji? http://www.graniczna.amu.edu.pl/pierwsze.html
 18. Polak B.A., 2018, Strategiczno-manipulacyjne rozumienie języka - elementy teorii. "Systemowe uwarunkowania języka i komunikacji społecznej" (red. Anna Landau-Czajka), Wyd. SGGW, Warszawa.
 19. Polak T., 2010, Ciemne strony systemów religijnych. Strategie zamknięcia i samoobrony, Nauka, nr 2.
 20. Przyszczypkowski K., 2012, Polityczność (w) edukacji, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 21. Przyszczypkowski K., Polak T., Cytlak I., 2014, Polityczne uwikłania systemów edukacyjnych. Badawczy problem społeczny, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.
 22. Radziwiłł A., 1981, Ideologia wychowawcza w Polsce w latach 1948-1956 (próba modelu), Zeszyty Towarzystwa Kursów Naukowych, Warszawa.
 23. Śliwerski B., 2015, Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej, Impuls, Kraków.
 24. Zgółka T., 1998, Nowomowa, czyli język władzy, [w:] idem, Język wśród wartości. Wyd. Poznańskie, Poznań.
 25. Žižek S., 2008, Jak odróżnić rzeczywistość od ideologii [w:] Žižek S.,. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa.