Main Article Content

Abstract

The aim of the text is the presentation of a concept of an educational change which is based on people?s activity at the meso level, that is between top-down and bottom-up actions of education dynamisation. The principles of how meso acts where based on school educational tutoring by the means of an insight into the eidetic type. The discussed issue was embedded in the context of the dynamics between economy and education.

Keywords

dynamika relacji edukacji-ekonomii neoliberalne deformacje edukacji poziom mezo pole silne pole słabe kwestia wewnętrzne uczenie się dynamics of the education and economy relation neoliberał deformations of education meso level strong field weak field issue internal learning

Article Details

How to Cite
Rutkowiak, J. (2015). Actions at the Meso Level as a Project of an Educational Change Coming from the Inside. Between Economy and Education. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 18(4(72), 97–116. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/201

References

 1. ADAMCZYK A., 2010, Definicja i istota koncepcji społecznej gospodarki rynkowej, [w:] R.W. Włodarczyk (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 2. ANTCZAK-SOKOŁOWSKA J., 2009, O systemie opiekuńczym w Autorskich Liceach Artystycznych, czyli jak wzajemnie wspierać się w rozwoju, [w:] M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczynski, Z. Zalewski (red.), Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław.
 3. BOTKIN J.W., ELMANDRJA M., MALITZA M., 1982, Uczyć się – bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”, Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa.
 4. BRZEZIŃSKA A., RYCIELSKA L., 2009, Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela, [w:] M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.), Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław.
 5. BUDZYŃSKI M., 2005, „ALA” Autorskie Licea Artystyczne – szkoła samodzielności i odpowiedzialności, [w:] ALA Autorskie Licea Artystyczne, Wrocław.
 6. BUDZYŃSKI M., 2009, Tutoring w ALA Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich, [w:] M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczyński, Z. Zalewski (red.), Tutoring w szkole, między teorią a praktyka zmiany edukacyjnej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław.
 7. BUDZYŃSKI M., CZEKIERDA P., TRACZYŃSKI J., ZALEWSKI Z., ZEMBRZUSKA A. (red.), 2009, Tutoring w szkole, między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Wrocław.
 8. FAURE E. (red.), 1997, Uczyć się, aby być, PWN, Warszawa.
 9. FULLAN M., 2006, Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą, WN PWN, Warszawa.
 10. HARDT M., NEGRI A., 2005, Imperium, Wydawnictwo wab, Warszawa.
 11. HARVEY D., 2008, Neoliberalizm. Historia katastrofy, IW Książka i Prasa, Warszawa.
 12. HILDEBRANDT A., 2001, Koncepcja rozwoju organizacyjnego szkoły Pera Dalina, [w:] Szkice z teorii i praktyki zmiany edukacyjnej, WSE UAM, Poznań.
 13. JARECKI W., 2011, Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 319.
 14. KOŁODKO G.W., 2013, Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 15. KOWALIK T., 2000, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, kryzys, Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. L. Kiźmińskiego, Warszawa.
 16. KUDER D., 2010, Instytucjonalna różnorodność modeli kapitalizmu, [w:] R.W. Włodarczyk (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Oficyna a Wolterbusiness, Warszawa.
 17. KWIECIŃSKI Z., 1992, Konflikt uspołecznienia i etatyzacji w wychowaniu (w warunkach przesilenia i zmiany społecznej), [w:] Socjopatplogia edukacji, PAN IRWiR, Warszawa.
 18. KWIECIŃSKI Z., 2013, Edukacja wobec różnicy i inkluzji. Dwa typy dyskursów – w stronę pedagogiki pozytywnej. Referat plenarny na VIII Zjeździe Pedagogicznym PTP, Gdańsk.
 19. LASKOWSKI P., 2013, Szkoła pięknych umysłów, Gazeta Wyborcza, 10–11.08.
 20. NOWAK-DZIEMIANOWICZ M., 2001, Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.
 21. NOWAK-DZIEMIANOWICZ M., 2005, Nauczyciele Autorskich Liceów Artystycznych „ALA”; Praktyki edukacyjne autorskich liceów artystycznych „ALA”, [w:] ALA Autorskie Licea Artystyczne, Wrocław.
 22. PICHT G., 2004, Pojęcie odpowiedzialności, [w:] J. Filek (red.), Filozofia odpowiedzialności w XX wieku. Teksty źródłowe, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 23. PIKETTY T., 2015, Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 24. PODOSKI K., PIASECKI B., 1971, Koszty i efekty kształcenia w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. POTULICKA E., 2001, Paradygmat zmiany edukacyjnej M. Fullana, [w:] Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej, WSE UAM, Poznań.
 26. POTULICKA E., 2012, Pytania o skutki neoliberalizmu. Aspekt jednostkowy; Pytania o skutki neoliberalizmu. Aspekt społeczny, [w:] E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, Impuls, Kraków.
 27. RUTKOWIAK J., 2005, Uczenie się jako problem etyczny. O zewnętrznym i wewnętrznym uczeniu się, [w:] T. Bauman (red.), Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, Impuls, Kraków.
 28. RUTKOWIAK J., 2012, Wychylenia wyobraźni. Z myślą o poneoliberalnych przemianach w edukacji; Nauczyciel interpretatorem edukacyjnej rzeczywistości neoliberalnej, [w:] E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, Impuls, Kraków.
 29. SENGE P., 2002, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 30. SENNETT R., 2010, Kultura nowego kapitalizmu, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa.
 31. SITKO M., 2005, Uczeń autorskich liceów artystycznych „ALA”, [w:] ALA Autorskie Licea Artystyczne, Wrocław.
 32. SZKUDLAREK T., 2001, Ekonomia i moralność: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, numer specjalny.
 33. SZKUDLAREK T., 2004, Pozór i zmiana: o epistemologicznych unikach pedagogiki – dekadę i trochę później, Ars Educandi, t. IV.
 34. SZTOMPKA P., 2002, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 35. ŚLIWERSKI B., 2009, Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej w III RP, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 36. ZAMOJSKI P., 2014, Od demaskacji ku budowaniu. Po-krytyczna perspektywa badań pedagogicznych, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 3.
 37. ZAMORSKA B., 2008, Nauczyciele. (Re)konstrukcje bycia-w-świecie edukacji, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.