Main Article Content

Abstract

Aggression and violence, which invariably accompany our communication activities, have now assumed a qualitatively new character. This is due to the new shape of our media-mediated world, specifically to its megamedial character. The theoretical tools of transcendental pragmatics, the founding framework of a coherent philosophy-of-communication project, help recognise these phenomena as a fundamental. threat to the very existence of the communication community. Consonant with the imperatives of the transcendental-pragmatic ethics of co-responsibility, this realisation obliges us to the exercise of an absolute communicative rigour. It even generates an "ecological" obligation to protect the mutilated communication community.

Keywords

wspólnota komunikacyjna agresja w komunikacji megamedialność racjonalność dyskursywna „powinność ekologiczna” communication community aggression in communication megamediality discursive rationality “ecological obligation”

Article Details

How to Cite
Sierocka, B. (2018). A Mutilated Communication Community: The Power of Aggression in the World of Megamedia. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 21(Specjalny), 29–40. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/171

References

 1. Apel K.-O., 1973, Transformation der Philosophie, Bde 1-2, Suhrkamp, Frankfurt a/M.
 2. Baran S.J., Davis D.K., 2007, Teorie komunikowania masowego, tłum. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Baron R.A., Richardson D. R., 1994, Human Aggression, Plenum Press, New York.
 4. Böhler D., 1985, Rekonstruktive Pragmatik. Von der Bewußtseinsphilosophie zur Kommunikationsreflexion, Neubegründung der praktischen Wissenschaften und Philosophie, Suhrkamp, Frankfurt a/M.
 5. Buss A.H., 1961, The psychology of aggression, Wiley, New York.
 6. Fromm E., 1977, Anatomie der menschlichen Destruktivität, Rowohlt, Reinbek.
 7. Goban-Klas T., 2004, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Kuhlm ann W., 1985, Reflexive Letztbegründung. Untersuchungen zur Transzendentalpragmatik, Alber, Freiburg/München.
 9. Lorenz K., 1972, Tak zwano zło, tłum. A.D. Tauszyńska, PIW, Warszawa.
 10. McQuail D., 2007, Teoria komunikowania masowego, tłum. M. Bucholc, A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Pinker S., 2015, Zmierzch przemocy. Lepsza strona naszej natury, tłum. T. Bieroń, Zysk i S-ka, Poznań.
 12. Pospieszyl I., 2017, Patologie społeczne, PWN, Warszawa.
 13. Sierocka B., 2003, Krytyka i dyskurs. O transcendentalno-pragmatycznym uprawomocnieniu krytyki filozoficznej, Kraków, Wydawnictwo Aureus, Kraków. Tekst udostępniony również na: http://racjonalnosckomunikacyjna.pl/wokol-antropologii-komunikacji/.
 14. Sierocka B., 2012. Wokół antropologii komunikacji, [w:] Via Communicandi. Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej, Wrocław s. 163-178. Tekst udostępniony również na: http://racjonalnosckomunikacyjna.pl/wokol-antropologii-komunikacji/.
 15. Sierocka B., 2016, Etyka współodpowiedzialności czyli moralność wywiedziona z międzyludzkiej komunikacji, Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 10 (1), s. 186-196, Wydawnictwo
 16. Naukowe DSW. Tekst udostępniony również na: http://racjonalnosckomunikacyjna.pl/wokol-antropologii-komunikacji/
 17. Wahl K., 2012. Aggression und Gewalt. Ein biologischer, psychologischer und sozialwissenschaftlicher Überblick, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.