Main Article Content

Abstract

The question of entering adulthood is discussed mainly in the context of urban youth from middle classes in Europe and North America. There is a lack of information about adulthood in countries where rural societies prevail. This article aims at presenting knowledge about entering adulthood in traditional societies in Asia. A secondary research of survey data from the research conducted among youth between 14 and 29 years of age in Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Georgia was undertaken in order to find an answer to the question regarding strategies for entering adulthood and factors having impact on this process. The "Big Five" model in which entering adulthood means finishing education, taking up a job, starting a family, having children and running an independent household was applied in the analysis of this phenomenon. The results of analyses indicate that the youth in subjective terms prefer traditional forms of adulthood based on a family. By analysing classic criteria of adulthood, it was determined that the majority of young people have failed to attain the status of adulthood yet. The conducted analyses have also shown differences in entering adulthood between rural and urban youth.

Keywords

wchodzenie w dorosłość wartości społeczne młodzież wiejska społeczeństwa azjatyckie emerging adulthood social values rural youth Asian societies

Article Details

How to Cite
Długosz, P. . (2018). Rural Youth Strategies for Entering Adulthood in Asian Countries. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 21(4(84), 43–66. Retrieved from https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/160

References

 1. ARIÈS P., 2010, Historia dzieciństwa, przeł. M. Ochab, Aletheia, Warszawa.
 2. ARNETT J., 2000, Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties, American Psychologist, 55 (5).
 3. ARNETT J., 2016, The Oxford Handbook of Emerging Adulthood, Oxford University Press, New York.
 4. ASLUND A., 2010, Transformacja Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej, przeł. M. Rusiński, Książka i Wiedza, Warszawa.
 5. BAUMAN Z., 2017, O pokoleniu ani–ani i albo–albo, Forum Oświatowe, 57 (1).
 6. BECK U., 2002, Społeczeństwo ryzyka, przeł. S. Cieśla, Scholar, Warszawa.
 7. BEN-AMOS I.K., 1994, Adolescence and youth in early modern England, Yale University Press, New Haven.
 8. BENEDICT R., 1996, Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, PWN, Warszawa.
 9. BINDER P., 2014, Młodzi a bieda. Strategie radzenia sobie w doświadczeniu młodego pokolenia wsi pokołchozowych i popegeerowskich, IFiS PAN, Warszawa.
 10. BŁĄD M., 2009, Rolnictwo jako „przechowalnia” nadwyżek siły roboczej w okresie transformacji systemowej w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 4.
 11. BOROWICZ R., 2008, Kwestie społeczne: trudne do rozwiązania czy nierozwiązywalne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 12. BRZEZIŃSKA A., 2017, Tożsamość u progu dorosłości, WNS UAM, Poznań.
 13. BYNNER J.M., 2005, Rethinking the youth phase: the case for emerging adulthood?, Journal of Youth Studies, 8 (4).
 14. CASTELLS M., 2013, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu, przeł. O. Siara, PWN, Warszawa.
 15. CHAŁASIŃSKI J., 1969, Społeczeństwo i wychowanie, PWN, Warszawa.
 16. CONGER J., PETERSON A., 1984, Adolescence and youth: Psychological development in a changing world, Harper & Row. Nelson, New York.
 17. DŁUGOSZ P., 2017, Strategie życiowe młodzieży na pograniczu polsko-ukraińskim, Nomos, Kraków.
 18. ELIAS N., 2008, Społeczeństwo jednostek, PWN, Warszawa.
 19. ERIKSON E., 2002, Dopełniony cykl życia, przeł. A. Gomola, Rebis, Poznań.
 20. FLERE S., HURRELMANN K., KLANJŠEK R., LAVRIČ M., REIMBOLD H., TALESKI D., 2015, Lost in Democratic Transition?, Friedrich Ebert Stiftung Regional Dialogue SEEBerlin, Maribor, Skopje.
 21. GIDDENS A., 2015, Przemiany intymności: seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa.
 22. GRIESE H.M., 1996, Socjologiczne teorie młodzieży, przeł. J. Dąbrowski, Impuls, Kraków.
 23. GURBA E., 2007, Wczesna dorosłość, [w:] B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, Warszawa.
 24. HAMILTON S.F., HAMILTON M.A., 2006, School, Work, and Emerging Adulthood, [in:] J. Arnett, L. Tanner (eds.), Emerging adults in America: Coming of age in the 21st century, DC, US: American Psychological Association, Washington.
 25. HARTMANN D., SWARTZ T.T., 2006, The new adulthood? The transition to adulthood from the perspective of transitioning young adults, Advances in Life Course Research, 11.
 26. HAVIGHURST R.J., 1948, Developmental tasks and education, University of Chicago Press, Chicago.
 27. HEINZ R.W., 2009, Youth transitions in an age of uncertainty, [in:] A. Furlong (ed.), Handbook of Youth and Young Adulthood. New perspectives and agendas, Routledge, London–New York.
 28. HENDRY L.B. KLOEP M., 2010., How universal is emerging adulthood? An empirical example, Journal of Youth Studies, 13 (2).
 29. HILDEBRANDT D., 2005, Wschodnioniemiecka młodzież w czasach transformacji systemowej – doświadczenie ,,podwójnego rozczarowania”, [w:] R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec niegościnnej przyszłości, Wydawnictwo DSW, Wrocław.
 30. Human Development Report 2016, Published for the United Nations Development Programme, United Nations Development Programme, New York.
 31. INGLEHART R., 1971, The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies, American Political Science Review, 65 (4).
 32. INGLEHART R., 1997, Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies, Princeton University Press, New Jersey.
 33. KOVACHEVA S., 2001, Flexibilisation of youth transitions in Central and Eastern Europe, http://www.abdn.ac.uk/socsci/documents/Kovacheva_2001a.pdf [dostęp: 02.15.2016].
 34. LANZ M., TAGLIABUE S., 2007, Do I really need someone in order to become an adult? Romantic relationships during emerging adulthood in Italy, Journal of Adolescent Research, 22 (5).
 35. MACH B.W., 2003, Pokolenie historycznej nadziei i codziennego ryzyka, ISP PAN, Warszawa.
 36. MARY A., 2012, The Illusion of the Prolongation of Youth – Transition to Adulthood among Finnish and French Female University Students. Tampere University Press, Tampere, http://tampub.uta.fi/handle/10024/66950 [dostęp: 22.06.2018].
 37. Strategie wchodzenia w dorosłość wiejskiej młodzieży w krajach azjatyckich 65
 38. MĘDRZECKI W., 2002, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864–1939. Procesy socjalizacji, Wydawnictwo DiG, Warszawa.
 39. MUKHANOVA M.N., 2014, Rural youth in Russia: Their status and prospects for development, Eastern European Countryside, 20 (1).
 40. NELSON L., BADGER S., WU B., 2004, The influence of culture in emerging adulthood: Perspectives of Chinese college students, International Journal of Behavioral Development, 28 (1).
 41. OBIDOA C.A., DODOR B.A., TACKIE-OFOSU V., OBIDOA M.A., KALISCH H.R., NELSON L.J., 2018, Perspectives on Markers of Adulthood Among Emerging Adults in Ghana and Nigeria, Emerging Adulthood, 6 (3).
 42. ROBERTS K., OSADCHAYA G. I., DSUZEV K. V., GORODYANENKO V.G., THOLEN J., 2003, Economic conditions, and the family and housing transitions of young adults in Russia and Ukraine, Journal of Youth Studies, 6 (1).
 43. SADURA P., 2017, Państwo, szkoła, klasy, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 44. SETTERSTEN R.A., 2007, Passages to Adulthood: Linking Demographic Change and Human Development, European Journal of Population, 23 (3).
 45. SETTERSTEN R.A. RAY B., 2010, What's going on with young people today? The long and twisting path to adulthood, The Future of Children, 20 (1).
 46. SLANY K., 2002, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Nomos, Kraków.
 47. STANDING G., 2014, Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, przeł. K. Czarnecki, R. Kaczmarski, M. Karolak, PWN, Warszawa.
 48. SZAFRANIEC K., 2010, Młode pokolenie a nowy ustrój, IRWiR PAN Warszawa.
 49. SZAFRANIEC K., 2011, Młodzież 2011, KPRM, Warszawa.
 50. SZAFRANIEC K., DOMALEWSKI J., WASIELEWSKI K., SZYMBORSKI P., WERNEROWICZ M., 2017, Zmiana warty. Młode pokolenie a transformacje we wschodniej Europie i Azji, Scholar, Warszawa.
 51. TAGLIABUE S., LANZ M., BEYERS W., 2014, The transition to adulthood around the Mediterranean: Contributions of the special issue, Journal of Adolescence, 37 (8).
 52. TARNAVSKYI V., 2007, Dzieci swoich czasów. Ruchy młodzieżowe w Rosji a zmiany kulturowe po upadku ZSRR, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
 53. TILLMANN K.J., 2006, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, PWN, Warszawa.
 54. VAN DE VELDE C., 2008, Devenir adulte Sociologie comparée de la jeunesse en Europe, Universitaires de France, Paris.
 55. WISZEJKO-WIERZBICKA D., KWIATKOWSKA A., 2018, Wchodzenie w dorosłość. Ogólnopolskie badanie młodych Polaków w wieku 18–29 lat, Studia Socjologiczne, 229 (2).
 56. WRZESIEŃ W., 2009, Europejscy Poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży, PWN, Warszawa.
 57. ZAGORSKA W., JELIŃSKA M., SURMA M., LIPSKA A., 2012, Wydłużająca się droga do dorosłości, Wydawnictwo UKSW, Warszawa.
 58. ЧЕРЕДНИЧЕНКО Г. А., 2014, Образовательные и профессиональные траектории российской молодежи (на материалах социологических исследований), Центр социального Прогнозирования и мар-кетинга, Москва.