1.
Kowzan P. Przyczynek do diagnozy potencjału edukacji dla pokoju w kraju przyfrontowym. Polemika z artykułem Konrada Rejmana „Pedagogika i (nie)istnienie - pokój jako wyzwanie dla edukacji”. TCE [Internet]. 30 grudzień 2022 [cytowane 2 październik 2023];24(2(92):147-63. Dostępne na: https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/513