1.
Rudnicki P. „Odzyskać edukację” – pozaformalne działania edukacyjne na rzecz zmiany w oświacie. Perspektywa edukacji antydyskryminacyjnej. TCE [Internet]. 31 grudzień 2018 [cytowane 5 luty 2023];21(Specjalny):55-7. Dostępne na: https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/207