Rudnicki, Paweł. „«Odzyskać edukację» – Pozaformalne działania Edukacyjne Na Rzecz Zmiany W oświacie. Perspektywa Edukacji Antydyskryminacyjnej”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 21, no. Specjalny (grudzień 31, 2018): 55-67. Udostępniono luty 5, 2023. https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/207.