Kowzan, Piotr. “A Review Of: Piotr Zamojski (2022). Edukacja Jako Rzecz Publiczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, Ss. 426”. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, vol. 25, no. 1(93), Aug. 2023, pp. 129-3, doi:10.34862/tce/2023/07/18/ta-tk1.