Kowzan, P. „Przyczynek Do Diagnozy potencjału Edukacji Dla Pokoju W Kraju Przyfrontowym. Polemika Z artykułem Konrada Rejmana «Pedagogika I (nie)istnienie - pokój Jako Wyzwanie Dla edukacji»”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, T. 24, nr 2(92), grudzień 2022, s. 147-63, doi:10.34862/tce/2022/12/22/zhdh-0g12.