Nowicki, T. „Różnica między człowiekiem a zwierzęciem W Percepcji Dzieci W Wieku Wczesnoszkolnym”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, T. 24, nr 1(91), lipiec 2022, s. 91-111, doi:10.34862/TCE/2022/07/18/9502-F723.