Gawlicz, K. „Action Research With Teachers: Children’s Participation and Educators’ Professional Development”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, T. 24, nr 1(91), marzec 2022, s. 9-33, doi:10.34862/tce/22/03/22/xckb-rb67.