Szpytma, C. „Rola Architektury W Tworzeniu Aktywnego środowiska Edukacji”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, T. 19, nr 1(73), marzec 2016, s. 119-36, https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/237.