Rudnicki, P. „«Odzyskać edukację» – Pozaformalne działania Edukacyjne Na Rzecz Zmiany W oświacie. Perspektywa Edukacji Antydyskryminacyjnej”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, T. 21, nr Specjalny, grudzień 2018, s. 55-67, https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/207.