[1]
P. Kowzan, „Przyczynek do diagnozy potencjału edukacji dla pokoju w kraju przyfrontowym. Polemika z artykułem Konrada Rejmana «Pedagogika i (nie)istnienie - pokój jako wyzwanie dla edukacji»”, TCE, t. 24, nr 2(92), s. 147-163, grudz. 2022.