[1]
C. Szpytma, „Rola architektury w tworzeniu aktywnego środowiska edukacji”, TCE, t. 19, nr 1(73), s. 119-136, mar. 2016.