[1]
A. Pereświet-Sołtan i B. Wojtasik, „Life Design w praktyce poradniczej. Narracje klientów”, TCE, t. 21, nr Specjalny, s. 175-187, grudz. 2018.