[1]
P. Rudnicki, „«Odzyskać edukację» – pozaformalne działania edukacyjne na rzecz zmiany w oświacie. Perspektywa edukacji antydyskryminacyjnej”, TCE, t. 21, nr Specjalny, s. 55-67, grudz. 2018.