Kowzan, P. (2023) “A Review of: Piotr Zamojski (2022). Edukacja jako rzecz publiczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, ss. 426”, INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 25(1(93), pp. 129–139. doi: 10.34862/tce/2023/07/18/ta-tk1.