Kowzan, P. (2022) „Przyczynek do diagnozy potencjału edukacji dla pokoju w kraju przyfrontowym. Polemika z artykułem Konrada Rejmana «Pedagogika i (nie)istnienie - pokój jako wyzwanie dla edukacji»”, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 24(2(92), s. 147-163. doi: 10.34862/tce/2022/12/22/zhdh-0g12.