Nowicki, T. (2022) „Różnica między człowiekiem a zwierzęciem w percepcji dzieci w wieku wczesnoszkolnym”, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 24(1(91), s. 91-111. doi: 10.34862/TCE/2022/07/18/9502-F723.