Gawlicz, K. (2022) „Action Research with Teachers: Children’s Participation and Educators’ Professional Development”, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 24(1(91), s. 9-33. doi: 10.34862/tce/22/03/22/xckb-rb67.