Szpytma, C. (2016) „Rola architektury w tworzeniu aktywnego środowiska edukacji”, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 19(1(73), s. 119-136. Dostępne na: https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/237 (Udostępniono: 27czerwiec2022).