Rudnicki, P. (2018) „«Odzyskać edukację» – pozaformalne działania edukacyjne na rzecz zmiany w oświacie. Perspektywa edukacji antydyskryminacyjnej”, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21(Specjalny), s. 55-67. Dostępne na: https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/207 (Udostępniono: 5luty2023).