Kowzan, Piotr. 2022. „Przyczynek Do Diagnozy potencjału Edukacji Dla Pokoju W Kraju Przyfrontowym. Polemika Z artykułem Konrada Rejmana «Pedagogika I (nie)istnienie - pokój Jako Wyzwanie Dla edukacji»”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 24 (2(92), 147-63. https://doi.org/10.34862/tce/2022/12/22/zhdh-0g12.