Nowicki, Tomasz. 2022. „Różnica między człowiekiem a zwierzęciem W Percepcji Dzieci W Wieku Wczesnoszkolnym”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 24 (1(91), 91-111. https://doi.org/10.34862/TCE/2022/07/18/9502-F723.