Gawlicz, Katarzyna. 2022. „Action Research With Teachers: Children’s Participation and Educators’ Professional Development”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 24 (1(91), 9-33. https://doi.org/10.34862/tce/22/03/22/xckb-rb67.